Zwycięskie projekty AD 2008

Kto i za co otrzymał nagrody w Konkursie CIO Roku 2008? Prezentujemy skrót informacji o wyróżnionych projektach.

Zwycięskie projekty AD 2008

Henryk Baniowski

Henryk Baniowski, ALIOR BANK SA - zwycięzca Konkursu CIO Roku 2008

Celem projektu było zbudowanie od podstaw banku, a przede wszystkim zbudowanie środowiska teleinformatycznego tego banku.

W ramach projektu powstały dwa Ośrodki Data Center Alior Bank SA zlokalizowane w Krakowie, w odległości ok. 8 km od siebie (30 km kablowo). Ośrodki są połączone w technologii DWDM, a usługi są realizowane przez dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych. Obydwa obiekty Data Center, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony sprzętu, ludzi oraz przechowywanych informacji, zostały objęte zintegrowanym systemem kontroli parametrów środowiska i bezpieczeństwa.

System centralnego backupu zbudowany jest na podstawie programowania firmy Symantec NetBackup. System wykorzystuje dwie modularne biblioteki taśmowe Sun Storage Tec L8500. Centralny backup obejmie wszystkie systemy informatyczne banku, jak również stacje robocze i notebooki pracowników. W całym banku został wdrożył system telefonii IP.

W ramach banku został zbudowany system wizualizacji marketingowej na podstawie systemu SCALA InfoChannel 5. Platforma obsługuje wielkoformatowe monitory LCD, rzutniki do projekcji tylnej oraz panele dotykowe i jest przygotowana dla 200 placówek banku. W sumie daje to ponad 1400 nośników treści reklamowych, każdy zdolny do wyświetlania niezależnego kontentu.

Hurtownia danych wraz z logicznym modelem danych oraz opartym na nim systemem sprawozdawczości obowiązkowej stanowi jednolitą platformę pozyskiwania i przechowywania informacji oraz umożliwia generowanie sprawozdań obligatoryjnych oraz zarządczych, a docelowo będzie źródłem danych dla kolejnych obszarów działalności banku: CRM, zarządzania kampaniami etc. Hurtownia stanowi jedyne i kompletne źródło informacji dla wszystkich obszarów działalności banku. System sprawozdawczości obligatoryjnej SPID wykonany jest w architekturze dwuwarstwowej na podstawie bazy danych Oracle. Logiczny model danych oraz hurtownia danych są wykonane w technologii Teradata. System Weryfikacji Kredytowej (SWK) zapewnia sprawny przebieg procesu kredytowego, jego zgodność z obowiązującymi regulacjami oraz zmniejszenie ryzyka kredytowego i operacyjnego.

System Obsługi Klienta SOK jest kompleksowym, scentralizowanym interfejsem transakcyjno-sprzedażowym. Głównym zadaniem systemu jest utrzymanie wysokiej jakości obsługi klienta oraz sprawności funkcjonowania banku poprzez udostępnienie modułów funkcjonalnych, takich jak: operacyjny, sprzedażowy, marketingowy, informacyjny, integracyjny, raportowy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200