Zwolniona kadra WP chce odszkodowania

Dyrektor sprzedaży oraz dyrektor personalna Wirtualnej Polski, którzy kilka tygodni temu zostali zwolnieni dyscyplinarnie ze spółki, złożyli przeciwko niej pozew w sądzie pracy w Gdańsku. Uważają, że ich zwolnienia to efekt gry wpływów w WP.

Informację podała Gazeta Wyborcza. Zarówno Michał Dzienisz, dyrektor sprzedaży WP jak i Renata Matyjasik, dyrektor personalna zostali zwolnieni "z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych". Oboje twierdzą, że zarzuty są bezpodstawne, więc postanowili dochodzić swoich praw przed sądem pracy. Wnioski zostały złożone w gdańskim sądzie przeciwko spółce oraz jej zarządcy, który w tej chwili sprawuje pieczę nad przedsiębiorstwem.

Michał Dzienisz twierdzi, że zwolnienia to element gry wpływów w WP - jego zdaniem odeszli ludzie, którzy byli związani z Markiem Borzestowskim, prezesem WP, a co więcej inspiratorami tej decyzji byli mniejszościowi akcjonariusze.

Udziałowcy mniejszościowi zaprzeczają, jakoby mieli stać za ostatnimi zwolnieniami. Jednocześnie wskazują, że w lutym br., kiedy zwolnienia objęły kilkanaście osób, nie towarzyszył temu wydarzeniu taki szum. Ich zdaniem realizowana jest polityka rozwojowa spółki.

O tym, co dzieje się w WP pisaliśmy w tekście:

http://www.internetstandard.pl/news/68643.html

Więcej o decyzjach ostatniego walnego zgromadzenia spółki:

http://www.internetstandard.pl/news/68971.html

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200