"Zpółki" - kwestia terminologii

W nawiązaniu do artykułu A. Dyżewskiego z Computerworld nr 21/145 z dn. 23.05.94 r. pt. ''Okruchy rankingu 1993 - oprogramowanie z półki, Sprzedaż rośnie'' uprzejmie informuję, że na obroty Microsoft Corporation rzeczywiście składa się sprzedaż dwóch kanałów: kanału detalicznego i kanału OEM (umowy z producentami sprzętu).

Jednakże sprzedaż licencji producentom różnorakiego sprzętu (nie tylko sprzętu PC jak to było zaznaczone w artykule, bo Microsoft licencjonuje swoje oprogramowanie producentom aparatury technicznej, kas fiskalnych, central telefonicznych, modułów sterowania, itp.) nie jest zaliczana do "sprzedaży z półki", tak jak jest zaliczane oprogramowanie rozprowadzane przez dystrybutorów i dealerów.

Związane jest to z faktem, że kontrakt OEM przewiduje wyłącznie oferowanie software'u OEM tylko z nowym urządzeniem i zabrania jego dokupywania i doinstalowywania w trakcie dalszego użytkowania komputera lub aparatury.

Waldemar Sielski

Microsoft Sp. z o.o., Warszawa


TOP 200