Zostać olimpijczykiem

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej dla uczniów szkół średnich są zwolnieni z informatyki na maturze i dostają bez egzaminów indeks na liczne kierunki studiów. nic więc dziwnego, że zainteresowanie olimpiadą wzrasta lawinowo.

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej dla uczniów szkół średnich są zwolnieni z informatyki na maturze i dostają bez egzaminów indeks na liczne kierunki studiów. nic więc dziwnego, że zainteresowanie olimpiadą wzrasta lawinowo.

Konkursy informatyczne organizowane dla młodzieży mają w Polsce długą historię. Początkowo były to konkursy o lokalnym zasięgu wymyślane przez nauczycieli-entuzjastów i niektóre organizacje wspierające szkoły. W roku 1993 Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował Olimpiadę Informatyczną. Od tamtego czasu odbywają się one co roku.

Zainteresowanie konkursem jest duże i wzrasta z roku na rok - w tegorocznych zawodach I stopnia startowało 1000 uczniów, czyli dwukrotnie więcej niż w każdym z dwu poprzednich lat.

Olimpiada ma na celu zainteresowanie nauczycieli i uczniów nowymi metodami rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych. Konkursy przyczyniają się do rozszerzenia współpracy między nauczycielami szkół średnich i akademickimi w kształceniu młodzieży uzdolnionej.

Według organizatorów, olimpiady przyczyniają się do wyrównywania poziomu wiedzy informatycznej w kraju, co pozytywnie wpływa nie tylko na wzrost zainteresowania studiami informatycznymi, ale przede wszystkim podnosi poziom egzaminów wstępnych. Laureaci olimpiad w nagrodę są zwolnieni ze zdawania na egzaminie dojrzałości przedmiotu informatyka i z egzaminów wstępnych na wiele wyższych uczelni.

Struktura konkursu

Olimpiada jest trójstopniowa. Zawody pierwszego stopnia mają charakter otwarty. Polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań ustalonych, a następnie nadesłaniu ich pod adresem Komitetu Olimpiady Informatycznej w określonym terminie. Liczbę osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów określa Komitet Główny. Zawody II stopnia są przeprowadzane przez Komitety Okręgowe Olimpiady. Wszystkie prace sprawdzane są dwukrotnie w celu uniknięcia błędu. Do zawodów III stopnia zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskają najwięcej punktów w konkursie II stopnia.

Podstawową częścią rozwiązania każdego zadania olimpiady jest napisanie programu realizującego odpowiednio dobrany algorytm. Inne elementy rozwiązań to opis algorytmu, dokumentacja programu, które pełnią rolę pomocniczą. Uczestnicy pracują na komputerze zgodnym ze standardem IBM PC w języku programowania wysokiego poziomu, np. Pascal, Basic, Logo, Lisp, C, C++, Prolog. Rozwiązania napisane w asemblerze nie są brane pod uwagę.

Tylko dla orłów

Najlepsi finaliści olimpiady mogą zakwalifikować się do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną. Komitet Główny Olimpiady Informatycznej w Polsce ustala kryteria wyłaniania uczestników uprawnionych do startu w międzynarodowej olimpiadzie i określa ostatecznie listę reprezentacji. Reprezentacja polska na VIII Międzynarodowej Olimpiadzie w gronie 57 krajów i 215 zawodników zdobyła 2 medale złote, srebrny i brązowy. W nieoficjalnej punktacji drużynowej Polacy zajęli 4 miejsce, za zawodnikami Chin, Rosji i Słowacji.

Tegoroczna impreza odbędzie się w grudniu 1997 r. w Republice Południowej Afryki.

Poza konkursem międzynarodowym odbywają się też olimpiady kontynentalne. W tym roku po raz pierwszy powierzono Polsce organizację IV Olimpiady Informatycznej Centralnej Europy. Przygotowania do jej zorganizowania są w toku, a jako miejsce wybrano Nowy Sącz.

Pierwszy stopień wtajemniczenia

Dla dzieci ze szkół podstawowych województw: warszawskiego i ościennych organizowany jest Warszawski Konkurs Informatyczny. Jego celem jest popularyzowanie informatyki w szkołach podstawowych. Konkurs jest trzystopniowy: I stopień to eliminacje szkolne, II stopień - eliminacje rejonowe, III stopień - finał wojewódzki.

Zawody dla dzieci w szkołach podstawowych są zorganizowane, podobnie jak dla uczniów szkół średnich. W pierwszym etapie cztery zadania dotyczą grafiki żółwia i tworzenia procedur. W II etapie uczniowie mają rozwiązać trzy zadania z zakresu definiowania funkcji, przetwarzania słów i grafiki. W etapie wojewódzkim zadania związane są nie tylko z grafiką żółwia, ale również z operacjami na słowach i listach. Zadania są rozwiązywane w języku LOGO na IBM PC i Macintosh.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200