Znamy tegorocznych Liderów Informatyki!

Podczas uroczystej gali XIX edycji konkursu „Lider Informatyki” mieliśmy okazję poznać najciekawsze wdrożenia teleinformatyczne tego roku. Niezależnie od sektora czy wielkości organizacji biorących udział w konkursie, wszystkie je łączy dojrzałość organizacyjna oraz kreatywne wykorzystanie możliwości informatyki.

Konkurs „Lider Informatyki” ma na celu wyłonienie i promowanie najlepszych, najpełniej wykorzystujących możliwości teleinformatyki firm i instytucji działających w Polsce. Jak co roku, jurorzy ocenili . dojrzałość organizacyjną, rolę działu IT w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, wydajność procedur i wsparcie procesów biznesowych, a także wartość biznesową realizowanych projektów ICT i ich nowatorstwo.

Najlepsi z najlepszych

W tegorocznej edycji konkursu nominowani startowali w siedmiu kategoriach - tegoroczni liderzy Informatyki to przedstawicie sektorów: bankowości i finansów, handlu i usług, przemysłu, sektora użyteczności publicznej, administracji publicznej oraz ochrony zdrowia. Tegoroczną kategorią specjalną jest SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud) Master.

Znamy tegorocznych Liderów Informatyki!

ING Bank Śląski został tegorocznym zwycięzcą konkursu w kategorii „Bankowość i finanse” dzięki zrealizowanemu projektowi „Zero Touch” - Innowacyjnemu, chmurowemu środowisku do tworzenia, testowania i rozwijania aplikacji. Dzięki niemu bankowi deweloperzy tworzą wirtualne maszyny jednym kliknięciem, a infrastruktura informatyczna dzięki przyjętemu modelowi cloud jest całkowicie elastyczna: można ją rozbudowywać i skalować zgodnie z potrzebami. W razie awarii lub włamania automatycznie następuje przepięcie na inny serwer, a każdy nawet najmniejszy błąd można łatwo zlokalizować.

Finalistami kategorii „Bankowość i finanse” są Bank Zachodni oraz IdeaBank.

„Liderem Informatyki” w 2015 roku w kategorii „Handel i usługi” zostało inżynierskie Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum za wdrożone oprogramowanie LBM Manager. Platforma ta radykalnie usprawniła procesy badań materiałowych urządzeń takich jak kotły, turbiny, rurociągi czy generatory, realizowanych przez Pro Novum na rzecz swoich klientów z branży energetycznej. Na podstawie tych analiz powstają prognozy trwałości i warunki dopuszczenia urządzeń do eksploatacji, a także zalecenia eksploatacyjne i remontowe. Proces badań jest skomplikowany, czasochłonny i wymaga wielkiej wiedzy po stronie inżynierów pracujących w elektrowni oraz ekspertów w laboratorium. Dzięki LBM Managerowi zapewniono odpowiednie środowisko pracy dla badaczy i ekspertów oraz inspektorów nadzorujących wykonywanie badań, a w efekcie zoptymalizowano niemal 80% wszystkich prac realizowanych w firmie.

Finalistami kategorii „Handel i usługi” są firmy: Gino Rossi oraz Orange Polska.

Zwycięzcą kateogrii „Przemysł” została Grupa Atlas, która z dojrzałych wdrożeń IT stworzyła dźwignię strategicznej konsolidacji 20 należących do grupy firm. Atlas zrealizował projekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania: nowego środowiska, z nowym trybem pracy i innowacji. Narzędzia social business przyśpieszyły o rok konsolidację 20 spółek i tworzą wirtualną platformę integracji. Dzięki realizacji projektu kreowani są nowi liderzy i projekty pozwalające wykorzystywać potencjał grupowej synergii. Wdrożona platforma pozwoliła pokonać bariery organizacyjne i silosy informacyjne, przekształcając je w chmurę projektów dostępnych dla wszystkich zaangażowanych pracowników. Nastąpiła daleko posunięta demokratyzacja dostępu do informacji. Kompleksową i całościową wizję IT jako sposobu podniesienia efektywności i konsolidacji procesów biznesowych w Grupie uzupełniły także wdrożenia platformy analityczno-raportowej SAS oraz nowego systemu ERP do zarządzania produkcją i zasobami - IFS Applications, dzięki któremu Atlas o 4% obniżył koszty produkcji.

Finalistami kategorii „Przemysł” są firmy Quad/Graphics Europe oraz TRW Steering Systems.

Liderem informatyki w "sektorze użyteczności publicznej" zostało Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zwycięskim projektem ICM UW jest PROZA (PlatfoRma wspomagania decyzji Operacyjnych ZAleżnych od Pogody), umożliwiająca zaawansowane komputerowe modelowanie procesów atmosferycznych oraz wspomagająca w tym zakresie firmy i instytucje, których praca jest szczególnie uwarunkowana panującymi warunkami meteorologicznymi. Miesięcznie z serwisu meteo.pl pobieranych jest 22 mln meteogramów, z których można odczytać m.in. temperaturę oraz jej zmiany w ciągu kolejnych godzin, prognozowane opady i szereg innych zjawisk pogodowych istotnych dla rolnictwa, energetyki, lotnictwa czy bezpieczeństwa publicznego.

Finaliści kategorii „sektor użyteczności publicznej” to: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Liderem Informatyki wśród jednostek „sektora administracji publicznej" zostało Miasto Stołeczne Warszawa, realizujące rozbudowaną platformę Contact Center Warszawa 19115. Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Warszawa 19115 zasadniczo ułatwiło mieszkańcom kontakt z miejskim magistratem oraz zwiększyło wydajność procesów zarządzania miastem za pomocą najbardziej wartościowego z jego zasobów: zaangażowanych obywateli.

Obywatel nie musi przy tym wykazywać rozeznania w skomplikowanej strukturze organizacyjnej miasta – sprawę określa wedle jej rodzaju, a nie odpowiedzialnej jednostki. Otwartość na potrzeby mieszkańców przejawiają się także w 24-godzinnym trybie pracy oraz bieżącym informowaniu ich o przebiegu zgłoszonych spraw. System 19115 zbliżył miasto do ludzi.

Finalistami kategorii „administracja publiczna” są także urzędy miejskie Gdańska oraz Rzeszowa.

Liderem Informatyki w "sektorze ochrony zdrowia" został Wojskowy Instytut Medyczny. Jednostka ta stworzyła autorskie narzędzia TeleMedNet, których zadaniem jest integracja systemów szpitala, umożliwiająca wykorzystanie danych generowanych w trakcie leczenia pacjentów do prowadzonych prac naukowych. Co więcej, każda z ponad 40 jednostek Wojskowego Instytutu Medycznego ma do dyspozycji narzędzia analityczne, które z wyprzedzeniem ostrzegają kierownictwo o kończących się budżetach. Informatyka w szpitalu na Szaserów pomaga nie tylko leczyć, ale i lepiej zarządzać sprzętem i personelem. System powiadomień pozwala w dowolnej chwili wezwać każdego pracownika, a inteligentna baza naukowa sięgnąć do wyników badań potrzebnych do pracy.

Finalistami kategorii „ochrona zdrowia” są Szpital Wojskowy im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Kategoria specjalna - SMAC Master okazała się „cyfrowym dubletem” dla Grupy Atlas - tegorocznego zwycięzcy w kategorii „Przemysł”. SMAC Master to mistrz budowy synergii technologii social, mobile, analytics oraz cloud - kluczowych trendów technologiczno-biznesowych. Społecznie zintegrowano pracowników Grupy, wśród których wirusowo rozprzestrzenia się nowy sposób kreacji i realizacji celów, przyznano im władzę i odpowiedzialność, dostęp do danych, analityki i prognoz w środowisku mobilnym, umożliwiając natychmiastowe przejście do działania. Organizacja stała się chmurą projektów – mówi prezes Henryk Siodmok, szef Grupy Atlas.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200