Znamy "Lidera miejskich innowacji"!

Podczas konferencji Computerworld "Miasto 2.0 - Smart City” wyłoniony został zwycięzca konkursu "Lider miejskich innowacji”. Celem tej inicjatywy jest promowanie najlepszych i najdojrzalszych wdrożeń służących zarówno mieszkańcom, jak i urzędom - nowoczesnych rozwiązań wpisujących się w ideę inteligentnego miasta/gminy - „Smart City”. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 20 projektów.

Pierwszą nagrodę w konkursie zdobył Urząd Miejski w Gdańsku!

Gdańsk wykorzystał nowe technologie do pełnowymiarowego zagwarantowania obywatelom ich konstytucyjnego prawa do informacji na temat działalności władzy publicznej. W ramach projektu „Otwarty Gdańsk” mieszkańcom stolicy Pomorza zapewniono swobodny dostęp do wszelkich jawnych informacji generowanych przez miasto i jego jednostki organizacyjne, zapewniając ciągły, otwarty i nielicencjonowany dostęp do danych. Projekt realizuje trzy kluczowe cele: transparentność, wsparcie biznesu i innowacyjnych przedsiębiorstw,a także rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Zabrze od lat wprowadza jasno sformułowaną strategię rozwoju opartą o nowoczesne technologie informatyczne i sprawne metody zarządzania informacją. Przeprowadzone w poprzednich latach pionierskie wdrożenia m.in. elektronicznego obiegu dokumentów czy portalu przestrzennego sprawiły, ze Zabrze stało się jednym z najlepiej zinformatyzowanych polskich miast i dziś może skoncentrować się na bardziej wyrafinowanych rozwiązaniach, takich jak platforma do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zobacz również:

  • AI zmienia światowe aglomeracje

Wyróżnienie dla Urzędu Miasta Kielce

Jury Konkursu Lider Miejskich Innowacji zdecydowało o przyznaniu wyróżnienia Urzędowi Miasta Kielce, który przedstawił projekt Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej - narzędzia zintegrowanego zarządzania zadaniami miasta.
 Jury konkursu doceniło także nastawioną na przyszłe wyzwania strukturę kompetencyjną urzędu, zwłaszcza powołanie Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, które koordynuje wszystkie zadania z obszaru Smart City.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200