Znamy Agendę CIO 2017! Co jest najważniejsze dla CIO w 2017?

Środowisko Klubu CIO dokonało wyboru tematów do programu rocznej działalności w 2017 - 15. roku działalności Klubu. Wyboru dokonano spośród rekomendacji zgłoszonych przez Radę Programową oraz finalistów tegorocznej edycji konkursu CIO Roku.

Agenda CIO 2017 obejmuje 10 tematów wybranych w glosowaniu oraz 10 tematów rezerwowych.

Tematy będą realizowane podczas spotkań Klubu CIO w Warszawie i innych miastach Polski. Wybrane wątki i tematy znajdą także omówienie na łamach magazynów CIO i CEO.

AGENDA CIO 2017. KALENDARIUM

24 stycznia

9 lutego

23 marca

27 kwietnia

18 maja

20 czerwca

14 września

5 października

9 listopada

7 grudnia GALA CIO ROKU 2017

AGENDA CIO 2017

Kiedy kończy się CIO, a zaczyna Head of Digital?

Jak wygląda przejście z roli Szefa IT do roli osoby kreującej cyfrową rzeczywistość w firmie. Nie wsparcie biznesu, tylko jego tworzenie i realizowanie.

Zobacz również:

Inwazja start-upów technologicznych: jak konkurować, jak adaptować i przyswajać?

Na rynku pojawia się coraz więcej nowych rozwiązań (startup’ów) – warto przystosowywać te pomysły i prototypy do celów informatyki korporacyjnej.

Nowoczesna architektura informacji

Wykorzystanie biznesowe danych gromadzonych w firmie to być może najważniejsze strategiczne wyzwanie CIO i organizacji na dziś.

Architektura systemów wspierających procesy biznesowe, a architektura informacyjna firmy. Stawiam tezę, że rola CIO jest kluczowa. Poprawnie zaprojektowana architektura informacyjna pozwala efektywnie wykorzystywać wszystkie gromadzone dane, a dogłębna wiedza o jakości i profilu danych pozwala oszacować ich przydatność w procesach raportowych i zarządczych. Jednocześnie holistyczne podejście do budowy systemów informatycznych pozwala na właściwe korzystanie z danych w systemach klasy BI. Jest to cały kompleks zagadnień Master Data Management (MDM).

Cyberświadomość - cyberbezpieczeństwo - cyberniezależność... cybersuwerenność?

Rośnie liczba zjawisk z zakresu bezpieczeństwa i poufności informacji, którą przetwarza firma czy instytucja. Zjawiska te komplikują się, mutują, interferują. Większość organizacji i kultur organizacyjnych jest nieprzygotowana do bezpiecznego uczestnictwa w scyfryzowanym świecie.

Edukacja, budowanie świadomości pozwalają tworzyć dopiero zręby nowego bezpieczeństwa firm, ich niezależności w cyfrowym świecie. Za tym dopiero przyjdzie bezpieczeństwo branży i sektorów, oraz bezpieczeństwo państwa i obywatela.

24/7: przyspieszone i nieuniknione doskonalenie operacji IT

Zarządzamy coraz większą ilością systemów informatycznych dostępnych w trybie 24 x 7. Są one coraz bardzie złożone i współzależne. Poza sprzętem i oprogramowaniem konieczne jest właściwe zorganizowanie Operacji IT.

Biznes z IT – „ręka w rękę”?

Ścisła współpraca usługodawcy - IT z usługobiorcą , czyli Użytkownikami. Czy ten model nadal jest aktualny?

Machine learning. Budowanie przewagi technologicznej i… konkurencyjnej"

Machine learning jest z powodzeniem wykorzystywane w branży e-commerce oraz sprzedaży, znajduje zastosowanie w modelach scoringowych, analityce czy sieciach społecznościowych. Znane od wielu lat właściwości sieci neuronowych czy sztucznej inteligencji nie do końca zagościły jednak jeszcze w firmach. I nie są doceniane jako strategiczne budowanie przewagi technologicznej na kolejne lata. Czy słusznie?

Model „Google” czy model „Apple”

Co nas czeka w najbliższych latach i na co należy się przygotować: "Model Google", czyli wszystko w chmurze, czy "Model Apple" czyli aplikacje/apki na komputer/tablet/telefon, tylko dane w chmurze?

Blockchain - najwięcej zmian, najwięcej możliwości

Blockchain, czyli inaczej DLTs – Distributed Ledger Technologies, to temat istotnyz uwagi na potencjalne możliwości zastosowania zarówno w obszarze publicznym, jak i prywatnym, oraz z uwagi na przewidywany wpływ na szereg sektorów, w tym finansowy i publiczny.

Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych

Dojrzewanie procesowe i technologiczne organizacji ośmiela je coraz bardziej i coraz powszechniej do testowania oraz wdrażania rozwiązań automatycznych i półautomatycznych. Trzeba przedyskutować przykłady i praktyczne zagadnienia.

TEMATY REZERWOWE dla Klubu CIO i magazynu CIO w 2017

Talent wars

Cyfrowy obywatel, cyfrowe ID

Wielka fala. Cyfryzacja służby zdrowia 2017-2020

Data governance i data architecture

Powrót do przyszłości

Właściwy SMAC (SocialMobileAnalyticsCloud)

Banki zwinne jak start-upy?

Budowa wielokanałowości i cyfrowego ekosystemu: dobre i złe wzorce

Przyszłość korporacyjnych Data Centers

Firmowe IT wobec zmian właścicielskich

Glosowanie odbyło się na podstawie zaproszeń do ankiety skierowanych bezpośrednio do osób zaangażowanych w działalność Klubu CIO. Głosy zbieraliśmy w dniach 8-20 grudnia br.

Jubileuszowy rok w Klubie CIO zapowiada się niezwykle interesująco. Zapraszamy do udziału i prosimy o zaangażowanie!

Do zobaczenia w Klubie!


TOP 200