Zmierzyć wydajność serwerów webowych

Witryn WWW przybywa wręcz lawinowo i ich administratorzy chcą wiedzieć, czy wdrożone przez nich aplikacje pracują efektywnie.

Coraz więcej użytkowników interesuje się testami porównawczymi mierzącymi wydajność serwerów webowych. Nie ma się czemu dziwić, witryn WWW przybywa wręcz lawinowo i ich administratorzy chcą wiedzieć, czy wdrożone przez nich aplikacje pracują efektywnie.

Można wymienić trzy popularne testy porównawcze (tzw. benchmarki), które testują serwery webowe i budują raporty zawierające dane o ich wydajności: SPECweb99 (opracowany przez Standard Performance Evaluation, WebStone (opracowany przez Mindcraft) oraz WebBench (opracowany przez ZDLabs).

Zobacz również:

Wydaje się, że największym powodzeniem cieszy się test SPECweb99. To właśnie on jest wykorzystywany przez większość przedsiębiorstw, które chcą się przekonać, jak wydajnie pracują serwery webowe zainstalowane w ich systemie informatycznym. Test SPECweb99 kosztuje ok. 800 USD i sprawdza, z jaką szybkością serwer webowy przygotowuje i następnie udostępnia klientom strony webowe (zarówno statyczne, jak i dynamiczne). Test zawiera moduł generujący żądania kierowane do serwera webowego. Moduł ten (jest to generator żądań HTTP) można konfigurować, tak aby symulował aktywność określonej liczby użytkowników, a następnie sprawdzał wydajność serwera. Wydajność to maksymalna liczba użytkowników, którzy mogą być jednocześnie obsługiwani przez serwer.

Na testowanym serwerze powinno być zainstalowane dowolne oprogramowanie webowe, obsługujące protokół HTTP 1.0 lub HTTP 1.1. Używając SPECweb99 można testować serwery pracujące pod systemami operacyjnymi Linux, Windows NT/2000 i Unix. SPEC to niekomercyjna organizacja zrzeszająca producentów aplikacji sieciowych, integratorów i innych organizacji działających na tym rynku. SPEC udostępnia wyniki testów SPECweb99 na swojej witrynie: www.spec.org/osg/web99/. Można tam też znaleźć pełną dokumentację opisującą test i inne cenne informacje (w tym stronę FAQ, czyli odpowiedzi na „często zadawane pytanie”).

Twórcą testu porównawczego WebStone (a jest to ogólnodostępny, bezpłatny produkt) jest MindCraft. Narzędzie to można pobrać z witryny MindCraft i użyć go do przetestowania swojego serwera webowego. Test WebStone składa się z programu wykonywalnego i z kodu źródłowego, do którego można wprowadzać różne poprawki, dostosowując w ten sposób zachowanie się programu testującego serwer do konkretnych potrzeb czy też do określonego środowiska. Witryna MindCraft zawiera też oprogramowanie obsługujące wspólnotę WebStone, w ramach której użytkownicy mogą wymieniać między sobą informacje dotyczący pracy testu WebStone. Aby stać się subskrybentem wspólnoty WebStone i zapisać się do pocztowej listy dyskusyjnej, proszę wysłać wiadomość e-mail, wpisując w polu Do adres [email protected] Pole Temat proszę pozostawić puste, a w polu zawierającym tekst podstawowy proszę wpisać następujące zdanie, "Subscribe webstone [swoje nazwisko]".

Test WebStone można uruchamiać na dowolnym serwerze webowym obsługującym protokół HTTP 1.1. Test może symulować obciążenie odpowiadające sytuacji, w której z usług serwera korzysta jednocześnie ponad 100 klientów. Mindcraft przejął program WebStone od firmy SGI (Silicon Graphics), która używała go do testowania swoich serwerów. Mindcraft to niezależne laboratorium testujące serwery webowe (także za pomocą testów porównawczych SPEC) oraz wydajność oprogramowania świadczącego usługi katalogowe (np. LDAP). Aby pobrać test porównawczy WebStone należy odwiedzić stronę www.mindcraft.com/webstone/.

Na koniec kilka słów o teście WebBench, którego twórcą jest laboratorium ZDLabs. Test jest bezpłatny i można go pobierać przez Internet. Program WebBench mierzy liczbę żądań obsługiwanych w ciągu sekundy i przepustowość serwera (w bajtach na sekundę). Pomiary dotyczą zarówno statycznych, jak i dynamicznych stron webowych, a program testujący jest tak skonstruowany, że użytkownik może budować swoje własne zestawy testów. Narzędzie WebBench może testować serwery webowe pracujące pod systemami operacyjnymi Windows NT/2000, NetWare, Linux, Macintosh i Unix. Aby pobrać test WebBench, trzeba wpisać adres: www.zdnet.com/etestinglabs/stories/benchmarks/0,8829,2326243,00.html.


TOP 200