Zmiany w rejestrach państwowych

Nominacje na nowych wiceministrów spraw wewnętrznych kończą spór, komu mają podlegać rejestry państwowe. Roman Dmowski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w MSW. Będzie podlegać mu m.in. Departament Rejestrów Państwowych, w którego kompetencję wchodzi Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) oraz Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL).

W ocenie Jacka Cichockiego, ministra spraw wewnętrznych, to jego resort musi dbać o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie rejestrów państwowych oraz nadzór i obowiązek wydawania na bazie tych rejestrów bezpiecznych i dobrze przygotowanych dokumentów. "Nie było łatwo znaleźć człowieka, który połączyłby znajomość kwestii informatyczno-technologicznych ze znajomością administracji" - powiedział szef MSW. Roman Dmowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na kierunku Telekomunikacja. W latach 2008 - 2012 był dyrektorem Pionu do spraw Informatyki i Telekomunikacji w Centrum Usług Wspólnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jednocześnie okazało się, że element rejestru PESEL - Zintegrowany Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika - służący do obsługi dowodów osobistych i ewidencji ludności uruchomiony zostanie dopiero w 2013 r. Tymczasem ZMOKU miał ruszyć 1 lipca 2011 r. razem z wprowadzeniem nowych dowodów. Prace nad systemem trwają już trzy lata. Jednak termin uruchomienia systemu ponownie przesunięto. Jest on związany z nową ustawą o ewidencji ludności, która zgodnie z decyzją rządu ma wejść w życie dopiero w 2013 r.

ZMOKU - oprogramowanie dedykowane do zasilania Systemu Rejestrów Państwowych - jest opracowywany w ramach projektu pl.ID. Jest ono przeznaczone dla urzędników gminnych. Dlatego też już ponad rok temu CPI MSWiA (dziś w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji) przeprowadziło dwie duże akcje informacyjne w gminach i dostarczyło do urzędów potrzebny sprzęt komputerowy. Będzie on jednak musiał poczekać, ponieważ rząd ponownie przesunął wprowadzenie systemu do wszystkich gmin z początku 2012 r. na 1 stycznia 2013 r. Gminy nie mają wprawdzie obowiązku korzystać ze ZMOKU. Mogą korzystać z alternatywnych dla tego systemu, jednak CPI przekazało producentom aplikacji mogących zastąpić ZMOKU specyfikację wymagań dopiero w 7 grudnia 2011 r.


TOP 200