Zmiany w kierownictwie Commpol S.A.

Rada Nadzorcza Commpol SA powołała nowy zarząd, którego urzędowanie rozpocznie się 1 lipca 1999 r.

Rada Nadzorcza Commpol SA powołała nowy zarząd, którego urzędowanie rozpocznie się 1 lipca 1999 r.

W jego skład wchodzą: Dariusz Świąder - prezes, Marcin Pytel - wiceprezes (odpowiada za współpracę gospodarczą z zagranicą, produkty markowe i marketing), Cezary Małocha - członek zarządu (region centralny Polski), Grzegorz Niezgoda - członek zarządu (region wschodni).


TOP 200