Zmiany w cle

Od 1 stycznia 1991 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 roku zmieniające zawieszenie do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Od 1 stycznia 1991 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 roku zmieniające zawieszenie do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów. Rozporządzenie to przedłuża do końca I półrocza 1991 roku ważność zawieszeń poboru cła w pozycjach taryfowych określonych we wcześniejszych rozporządzeniach Rady Ministrów:

- z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów (Dz.U. Nr41,poz. 240);

- z dnia 25 lipca 1990 r. w sprawie zawieszenia w 1990 r. pobierania ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 52, poz. 305);

- z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1991 r. pobierania ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 77, poz. 456).

Nowe rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia br. dokonuje zmiany wysokości zawieszeń poboru cła od gotowego sprzętu komputerowego z dotychczasowych 100% na 30%. Oznacza to ustalenie cła w wysokości 10,5%. Nowa stawka celna obowiązuje na sprzęt wymieniony w pozycji

.71 taryfy celnej obejmującej analogowe lub hybrydowe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (kod H.S 8471.10), cyfrowe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz układy wejścia i wyjścia, połączone lub rozdzielone. W dalszym ciągu utrzymano całkowite zwolnienie z cła części zamiennych do sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.

Przedstawiono następujące uzasadnienie decyzji o cofnięciu pełnego zawieszenia cła na gotowy sprzęt komputerowy: „Zmiana powyższa jest skorelowana z decyzją o zawieszeniu poboru cła na pozycje 8471.91, 8471.92, 8471.93, 8473.30 - części zamienne do sprzętu komputerowego, podjętą przez Radę Ministrów w dniu 7 listopada 1990 r. Celem proponowanych zmian jest zachęcenie do sprowadzania sprzętu komputerowego w częściach i dokonywanie jego montażu w Polsce."

Dla pełności informacji podajemy za tekstem rozporządzenia RM, co kryje się pod wyżej wymienionymi kodami H.S:

8471.91 -jednostki przetwarzania cyfrowego, z lub bez pozostałej części systemu, mogące zawierać układy pamięci, wejścia, wyjścia;

8471.92 - układy wejścia lub wyjścia, z lub bez pozostałej części systemu, zawierające lub nie zawierające w tej samej obudowie układy pamięci;

8471.93 - układy pamięci, z lub bez pozostałej części systemu.

W dziedzinie telekomunikacji nowo wydane rozporządzenie koryguje też wielkość zawieszeń poboru cła dla towarów oznaczonych pozycją 85.17 - elektroniczny sprzęt dla systemów przewodowych z prądem nośnym, z dotychczasowego 100-procentowego zawieszenia poboru cła na 50-procentowe zawieszenie. Oznacza to ustalenie stawki celnej na poziomie 7,5%.

Dotyczy to w szczególności: aparatów telefonicznych - kod H.S 8517.10, dalekopisów -

8517.20, urządzeń łączeniowych dla telefoniij telegrafii - 8517.30, innego sprzętu dla systemów przewodowych z prądem nośnym - 8517.40 oraz pozostałych aparatów telefonicznych i telegraficznych - kod H.S 8517.81 i 8517.82.

Równocześnie utrzymane zostaje 100-procentowe zawieszenie poboru cła na sprzęt dla telefonii i telegrafii przywożony w częściach - kod H.S 8517.90.

Uzasadnienie zmiany taryfy celnej dla telekomunikacji wyjaśnia, iż proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw postulatom zgłoszonym ze strony zakładów sprzętu elektronicznego, które przedłożyły powyższe sugestie. Rozwiązanie to powinno sprzyjać także rozszerzeniu zakresu montażu urządzeń dla telefonii i telegrafii w Polsce.

Naszych Czytelników może taż zainteresowć zmiana ceł na sprzęt radiowo-telewizyjny. Celem

zmian jest ustalenie jednolitej stawki celnej na cały sprzęt RTV w wysokości 12%. Utrzymano nadal zwolnienie z cła dla części zamiennych do tego sprzętu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200