Zmiany w Prokomie

W dniach 12 i 13 lutego br. Prokom Investments SA, spółka zależna Ryszarda Krauze sprzedała 186 tys. akcji zwykłych Prokom Software S.A. po cenie jednostkowej 189 zł.

W wyniku tej transakcji Ryszard Krauze, wraz z Prokom Investments SA, posiada łącznie 4.063.087 akcji Prokom Software S.A., co stanowi 29,39% kapitału zakładowego oraz 4.543.567 głosów, co uprawnia do 31,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software S.A. Przed zbyciem Ryszard Krauze, łącznie z Prokom Investments S.A., posiadał 4.249.087 akcji Prokom Software S.A., co stanowiło 30,74% kapitału zakładowego oraz 4.729.567 głosów, co uprawniało do 32,47% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software S.A.

Zobacz również:

  • Facebook bez treści informacyjnych w Kanadzie
  • Threads będzie mógł wysyłać do tej aplikacji wiadomości w trybie DM
  • Kolejna fala komputerów z ARM pojawi się pod koniec 2024 roku
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200