Zmiany w Microsofcie

Zarząd przeprowadza wiosenną reorganizacje koncernu. Poszczególne działy biznesowe firmy uzyskają większą swobodę działania przy ściślejszej kontroli ich wyników finansowych.

Zarząd przeprowadza wiosenną reorganizacje koncernu. Siedem głównych działów biznesowych firmy uzyska większą niezależność działania przy jednoczesnej ściślejszej kontroli ich wyników finansowych. W następstwie przeprowadzanych zmian odejście z firmy zapowiedział Rick Belluzzo, jeden z prezesów Microsoftu, odpowiedzialny m.in. za rozwój i sprzedaż produktów konsumenckich (Xbox, portal MSN, platform telewizji interaktywnej). Belluzzo, były szef Silicon Graphics, dołączył do firmy w 1999 r. Po odejściu z Microsoftu zamierza on stworzyć własną firmę.

Zobacz również: