Zmiany w IBM Polska

Firma poinformowała o zmianach na stanowiskach dyrektora Działu Oprogramowania, dyrektora Działu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i dyrektora Organizacji Partnerskiej Channel One. Zmiany te mają doprowadzić do zacieśniania współpracy z parterami.

Z początkiem października na czele 120-osobowego Działu Oprogramowania IBM Polska stanął Grzegorz Dobranowski, dotychczas odpowiedzialny za Dział Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jego miejsce na tym stanowisku zajął Marcin Gajdziński, wcześniej odpowiedzialny za tworzenia Organizacji Partnerskiej Channel One, integrującej wszystkie zasoby dedykowane przez IBM w Polsce do współpracy z firmami partnerskimi. Jego dyrektorem został obecnie Robert Gorajek.

"Konsekwentnie rozbudowujemy organizację partnerską. Realizując dotychczasową strategię zamierzamy w dalszym ciągu wspierać firmy partnerskie w obszarze sprzedaży i stwarzać im korzystne warunki rozwoju własnego biznesu" - skomentował te zmiany Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny IBM Polska.