Zmiany kadrowe

Piotr Nowak, Radosław Kaczorek, Wiesław Frydrych, Jacek Wasilewski, Wojciech Puchalski, Michał Czeredys i Łukasz Sztyber oraz Andrzej Jańczuk.

Piotr Nowak, Radosław Kaczorek, Wiesław Frydrych, Jacek Wasilewski, Wojciech Puchalski, Michał Czeredys i Łukasz Sztyber oraz Andrzej Jańczuk.

Zmiany kadrowe

Piotr Nowak został wiceprezesem OKI Printing Solutions w regionie Europy Środkowo--Wschodniej. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora generalnego OKI w Polsce, dyrektora generalnego ds. regionu Europy Centralnej i Wschodniej oraz Regionu Europy Południowej.

Radosław Kaczorek został wybrany na prezesa polskiego oddziału ISACA na nową kadencję.

Zmiany kadrowe

Wiesław Frydrych objął funkcję prezesa zarządu . Zmiany w zarządzie ITG są konsekwencją integracji ITG i .

Jacek Wasilewski, członek zarządu spółki Ericsson, został powołany na stanowisko Senior Strategic Program Manager w zespole Strategicznych Projektów Specjalnych, działu Integracji i Budowy Sieci w centrali Ericssona w Sztokholmie.

Wojciech Puchalski objął stanowisko Export Sales Managera w OKI CEE Export Group, gdzie będzie odpowiedzialny za zarządzanie krajowymi dystrybutorami OKI w regio-nie Europy Południowo--Wschodniej oraz krajach nadbałtyckich.

Zmiany kadrowe
Zmiany kadrowe

Michał Czeredys i Łukasz Sztyber weszli w skład zarządu Inforsys. Pierwszy objął funkcję wiceprezesa odpowiadającego za Pion Handlowy, drugi został dyrektorem operacyjnym.

Andrzej Jańczuk został dyrektorem konsultingu SAP w IDS Scheer Polska.


TOP 200