Zmiany kadrowe

Mariusz Malec został prezesem One-2-One. Bartłomiej Żebrowski, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor handlowy firmy, został nowym prezesem Arcusa... Krzysztof Justynowicz objął stanowisko prezesa zarządu spółki 7milowy... Dariusz Doroś, dotychczasowy dyrektor Pionu Operacyjnego, objął stanowisko dyrektora zarządzającego na Polskę w firmie Wincanton... Grzegorz Janeczko objął funkcję dyrektora Działu Finansów i Administracji w polskim oddziale Microsoftu...

Mariusz Malec został prezesem One-2-One. Bartłomiej Żebrowski, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor handlowy firmy, został nowym prezesem Arcusa... Krzysztof Justynowicz objął stanowisko prezesa zarządu spółki 7milowy... Dariusz Doroś, dotychczasowy dyrektor Pionu Operacyjnego, objął stanowisko dyrektora zarządzającego na Polskę w firmie Wincanton... Grzegorz Janeczko objął funkcję dyrektora Działu Finansów i Administracji w polskim oddziale Microsoftu...

Zmiany kadrowe

Mariusz Malec

Mariusz Malec został prezesem One-2-One. Planuje on konsolidację Grupy O2O, zwiększenie wykorzystania synergii pomiędzy spółkami i ekspansję na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Mariusz Malec wcześniej był dyrektorem inwestycyjnym One-2-One i członkiem zarządu spółki. Dotychczasowy prezes Tomasz Długiewicz został przewodniczącym Rady Nadzorczej One-2-One.

Zmiany kadrowe

Bartłomiej Żebrowski

Bartłomiej Żebrowski, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor handlowy firmy, został nowym prezesem Arcusa. Wiceprezesem spółki został zaś Mariusz Bednarski, dotychczasowy członek zarządu. Nowy zarząd zadeklarował wypełnienie prognozy dotyczącej wyników finansowych spółki w 2007 r. i osiągnięcie zysku netto w wysokości 7520 tys. zł.

Zmiany kadrowe

Krzysztof Justynowicz

Krzysztof Justynowicz objął stanowisko prezesa zarządu spółki 7milowy. Były członek zarządu oraz dyrektor ds. sprzedaży i marketingu zastąpił na stanowisku prezesa Piotra Łopatkę. Krzysztof Justynowicz jest związany z 7milowym od momentu jego powstania w 2004 r. Do tej pory odpowiadał za organizację i realizację procesu sprzedaży.

Dariusz Doroś, dotychczasowy dyrektor Pionu Operacyjnego, objął stanowisko dyrektora zarządzającego na Polskę w firmie Wincanton, zajmującej się systemami zarządzania łańcuchem dostaw. Równocześnie w ramach struktury europejskiej wyodrębniona została osobna komórka o nazwie Central Eastern Europe, na której czele stoi Ryszard Warzocha.

Grzegorz Janeczko objął funkcję dyrektora Działu Finansów i Administracji w polskim oddziale Microsoftu. Zastąpił na tym stanowisku Olgę Bielecką, która objęła funkcję CEE Controls & Compliance Manager na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Olga Krystkiewicz-Latoszek została channel managerem w Dziale Korporacyjnych Rozwiązań Mobilnych polskiego oddziału Motoroli.


TOP 200