Zmiany kadrowe

Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" został wybrany prezydentem Elanetu.

Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" został wybrany prezydentem Elanetu.

Organizacja ta skupia reprezentantów związków i organizacji samorządowych oraz instytucji działających na rzecz władz lokalnych, zajmujących się rozwojem społeczeństwa informacyjnego. W ramach sieci realizowane są europejskie projekty badawcze i innowacyjne dotyczące rozwoju e-administracji na poziomie lokalnym i regionalnym.


TOP 200