Zmiany kadrowe

Tomasz Bochenek , dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoftu, obejmie stanowisko dyrektora generalnego ds. sprzedaży i marketingu tej firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Tomasz Bochenek , dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoftu, obejmie stanowisko dyrektora generalnego ds. sprzedaży i marketingu tej firmy na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Zmiany kadrowe

TOMASZ BOCHENEK

TOMASZ BOCHENEK będzie kierował Microsoft Polska do czasu wyboru jego nowego dyrektora generalnego. Pozostanie także tymczasowo na stanowisku dyrektora regionalnego krajów bałtyckich.

WOJCIECH GACA objął z początkiem września br. stanowisko dyrektora generalnego . Będzie odpowiedzialny za współtworzenie strategii i rozwój polskiego oddziału Xerox. SACHA LAASSIRI, dotychczasowy Dyrektor Generalny , został nominowany na stanowisko Global Services Director - Xerox International Group. Wojciech Gaca ostatnie 10 lat spędził w , gdzie pracował m.in. jako szef Działu Druku i Przetwarzania Obrazu.

ZBIGNIEW JASIOŁEK został dyrektorem zarządzającym ds. IT w PZU Życie. Wcześniej pełnił funkcję pełnomocnika prezesa KRUS ds. IT.


TOP 200