Zmiany kadrowe

Tomasz Sobczyk objął stanowisko dyrektora Pionu Technologii. Zastąpił na tym stanowisku Michała Przewłockiego , który odchodzi z Agory z końcem lutego.

Tomasz Sobczyk objął stanowisko dyrektora Pionu Technologii. Zastąpił na tym stanowisku Michała Przewłockiego , który odchodzi z Agory z końcem lutego.

Tomasz Sobczyk

Tomasz Sobczyk

Tomasz Sobczyk jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej i ostatnio pracował w firmie Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne jako członek zarządu odpowiedzialny m.in. za informatykę.

Jacek Połowniak

Jacek Połowniak

JACEK POŁOWNIAK objął stanowisko dyrektora handlowego Softex Data. Będzie odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań handlowych firmy oraz uzupełnienie oferty o nowe, niszowe rozwiązania teleinformatyczne. W Softex Data stworzył już cztery centra kompetencyjne działające w obszarze druku, cyfrowych systemów monitoringu i dozoru wizyjnego oraz bezpieczeństwa i archiwizacji dokumentów.

KAROL CIEŚLAK, członek Rady Nadzorczej Ster-Projektu, został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu tej firmy. W latach 1999-2002 Karol Cieślak zarządzał portfelem inwestycyjnym w Warsaw Equity Holding, a od maja 2002 r. do października 2004 r. był prezesem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest również członkiem Rady Nadzorczej firm Wólczanka i Metrix.


TOP 200