Zmiany kadrowe

PIOTR RYSAK został dyrektorem Departamentu Informatyki w spółkach Grupy Generali.

PIOTR RYSAK został dyrektorem Departamentu Informatyki w spółkach Grupy Generali.

Zmiany kadrowe

Piotr Rysak

Zmiany kadrowe

Paweł Malak

Nowy szef odpowiedzialny będzie za całość infrastruktury informatycznej w Grupie Generali, a także za rozwój i obsługę wszystkich informatycznych systemów wspomagających działalność ubezpieczeniową - Generali Towarzystwa Ubezpieczeń, Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń i Generali Finance - oraz działalność Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, zarządzającego Otwartym Funduszem Generali.

PAWEŁ MALAK został nowym dyrektorem handlowym ds. sektora komercyjnego w , gdzie będzie odpowiadał za sprzedaż do małych i średniej wielkości firm. Zastąpi na tym stanowisku KRZYSZTOFA DMOCHA, który kieruje obecnie działem współpracy z partnerami handlowymi. Paweł Malak przed podjęciem pracy w Cisco Systems pełnił obowiązki country managera w Network Associates Polska, odpowiedzialnego za rynki: Polski, Krajów Bałtyckich, Ukrainy i Białorusi.

GRZEGORZ URBANEK został odwołany z funkcji członka zarządu i dyrektora finansowego firmy Ster-Projekt. Pełnił ją zaledwie kilka miesięcy po przejściu do warszawskiej firmy z krakowskiego DRQ. Jednocześnie rada nadzorcza postanowiła delegować KAROLA CIEŚLAKA, członka rady, do pełnienia obowiązków członka zarządu Ster-Projekt na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.


TOP 200