Zmiany kadrowe

Informacje o zmianach na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach teleinformatycznych

Informacje o zmianach na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach teleinformatycznych

Robert Bondarenko (36 l.) został szefem branży Information & Communication Networks (ICN) w Siemens Polska. Karierę zawodową rozpoczął w Siemensie w Monachium w dziale sprzedaży, następnie pracował w należącej do grupy Siemensa w Polsce firmie ZWUT, po połączeniu z Siemensem jako dyrektor sprzedaży ds. techniki w branży Information & Communication Networks. Dotychczasowy wiceprezes Siemensa i dyrektor ICN, dr Harald Eggers, objął kierownictwo nad jednym ze strategicznych projektów w Siemensie w Monachium.

Elwira Graczyk została prezesem krakowskiej firmy Sawan Grupa Softbank. Zastąpiła na tym stanowisku Leszka Kotulskiego, założyciela firmy Sawan. Elwira Graczyk była m.in. w radzie nadzorczej Epsilio, spółki Grupy Softbank. Karierę zawodową rozpoczęła w Banku Pekao. Następnie kierowała biurem sprzedaży w firmie eService Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych.

Grzegorz Urbanek został członkiem zarządu firmy Ster-Projekt. Ma odpowiadać za sprawy związane z konsolidacją wewnątrz Grupy Ster-Projekt. Grzegorz Urbanek od 1993 r. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów rachunkowości finansowej, zarządczej i kontrolingu dla przemysłu, bankowości, a ostatnio także branży IT. W latach 2001-2002 był doradcą członka zarządu, a następnie dyrektorem Biura Controllingu w Optimusie. Od 2003 r. piastował funkcję dyrektora finansowego DRQ.

Witold Czyżewski został powołany na stanowisko prezesa Tel-Energo, kierować będzie także spółką zależną tego operatora - Niezależnym Operatorem Międzystrefowym. Od sierpnia 2002 r. był wiceprezesem ds. technicznych w Tel-Energo. W latach 1996-2000 był wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. IT w Polkomtelu. Jednocześnie w skład zarządu Tel-Energo powołano: Stanisława Danisa, Waldemara Dubaniowskiego, Mirosława Stando i Krzysztofa Witonia.

Jarosław Grabowski został ponownie wybrany na prezesa zarządu Super Media. Nowymi członkami zarządu warszawskiej spółki zostali: Michał Długokęcki (dyrektor finansowy) i Jacek Kosiáski (wiceprezes Super Media Holding).

Jarosław Eitelthaler objął stanowisko dyrektora firmy Kleindienst Polska, dostawcy systemów do zarządzania dokumentami. Będzie odpowiadał za dystrybucję rozwiązań w zarządzaniu dokumentami najważniejszych klientów firmy w Polsce.

Robert Głowacki objął stanowisko senior regional alliance manager w firmie BEA Systems Eastern Europe. Będzie odpowiadał za rozwijanie współpracy z partnerami. Wcześniej Robert Głowacki pracował w polskim oddziale firmy Oracle, gdzie zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży ds. partnerów aplikacyjnych i sektora obronnego.


TOP 200