Zmiany kadrowe

Informacje o zmianach na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach teleinformatycznych

Informacje o zmianach na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach teleinformatycznych

Grzegorz Smolicz, od roku 2000 członek ścisłego kierownictwa Unisys Polska, objął stanowisko członka zarządu firmy, gdzie odpowiada za pion telekomunikacji. Grzegorz Smolicz jest trzecim członkiem zarządu polskiego oddziału firmy obok Kurta Plattnera, prezesa, i Wojciecha Dąbkowskiego, dyrektora sektoru publicznego. Grzegorz Smolicz pracę w polskim oddziale Unisys rozpoczął w 1992 r., bezpośrednio po ukończeniu studiów. W 1995 r. zainicjował działalność firmy w sektorze telekomunikacji, a w 2003 r. objął stanowisko dyrektora Pionu Telekomunikacji. W tym samym roku jego zakres odpowiedzialności został poszerzony o rynek wydawniczy.

Grzegorz Smolicz

Grzegorz Smolicz

Konrad Makomaski

Konrad Makomaski

Dariusz Mazurek objął stanowisko partnera w Unisys Polska. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, "jak tylko z prawnego punktu widzenia stanie się to możliwe, zostanie on powołany na czwartego członka zarządu Unisys Polska". Będzie odpowiedzialny za rozwój firmy w sektorze bankowości i ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej i wzmocnienie pozycji Unisys na rynku polskim. Dariusz Mazurek ostatnio pracował w w dziale Business Consulting Services, gdzie odpowiadał za obsługę sektora finansowego. Wcześniej był dyrektorem w Consulting i menedżerem w Deloitte & Touche.

Konrad Makomaski, prezes Otwartego Rynku Elektronicznego (Marketplanet) został członkiem rady doradczej programu ONCE (Open Network for Commerce Exchange) realizowanego w ramach organizacji non profit CommerceNet, zajmującej się rozwojem działalności biznesowej m.in. przez zastosowanie technologii IT. Zadaniem programu ONCE jest wypracowanie metod współpracy pomiędzy światowymi platformami handlu elektronicznego.

Marek Suszczyk został mianowany regionalnym dyrektorem sprzedaży w Exact International na Europę Środkowo-Wschodnią. Będzie odpowiedzialny za koordynację działań marketingowych i sprzedażowych pięciu oddziałów Exact w Polsce, Czechach, Rumunii, Rosji i na Węgrzech oraz tworzenie oddziałów w tych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których dotychczas firma ta nie była obecna. Dotychczas wszystkich 37 oddziałów Exact International podlegało bezpośrednio centrali firmy w Delft w Holandii. Obecnie nastąpił podział regionalny, a Polska - jako największy oddział w naszym regionie - będzie odpowiadać za rozwój w Europie Środkowo-Wschodniej. Marek Suszczyk z firmą Exact jest związany od początku kariery zawodowej, przez ostatnie dwa lata kierował oddziałem firmy w Poznaniu.

Według nieoficjalnych informacji, Włodzimierz Marciński, dotychczasowy I radca w przedstawicielstwie Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej w Brukseli, zastąpi Wojciecha Szewkę na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.


TOP 200