Zmiany cła

Bariera celna odgradzająca nasz rynek od zagranicy staje się coraz łatwiejsza do pokonania. Także dla ludzi, którzy z zagranicznych podróży chcą przywieźć jakieś towary dla własnych potrzeb.

Bariera celna odgradzająca nasz rynek od zagranicy staje się coraz łatwiejsza do pokonania. Także dla ludzi, którzy z zagranicznych podróży chcą przywieźć jakieś towary dla własnych potrzeb.

Kolejnym krokiem na tej drodze jest nowela do rozporządzenia ministra współpracy z zagranicą z 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia norm ilościowych lub wartościowych towarów wolnych od cła i od pozwolenia na przywóz oraz wprowadzenia stawki celnej ryczałtowej (Dz. U. z 1990 r. nr 1 poz. 6) podpisana przez tegoż ministra 29 czerwca br., a obowiązująca od 12 lipca (Dz.U. nr45, poz.266).

Rozporządzenie to dotyczy towarów przywożonych przez podróżnych lub w obrocie pocztowym, jeżeli ich przywóz nie stanowi działalności gospodarczej.

W wyniku nowelizacji oprócz rzeczy określonych w par. 1. rozporządzenia z 31 grudnia 1989 roku podróżni będą mogli przywozić bez cła i pozwolenia m.in. po jednym komputerze osobistym z dyskietkami do 10 sztuk każdego rodzaju raz w roku.


TOP 200