Zmiana zasad licencjonowania systemu Windows Vista

Zmiany dotyczą Windows Vista sprzedawanej niezależnie od komputerów.

Zmiany dotyczą Windows Vista sprzedawanej niezależnie od komputerów.

Użytkownicy będą mogli zainstalować, a następnie odinstalować system na jednej maszynie, aby używać go ponownie na innych. Pierwotnie warunki umowy licencyjnej zabraniały takich praktyk. Nadal oczywiście nie będzie możliwe wykorzystywanie tej samej licencji Windows Vista na kilku urządzeniach równocześnie. O zmianie zadecydowały negatywne opinie wyrażone przez tzw. zaawansowanych użytkowników (power users), którzy często zmieniają lub przynajmniej znacząco modyfikują sprzęt komputerowy. Ta wersja systemu Windows Vista ma być dostępna w sprzedaży na początku przyszłego roku.

Warto przypomnieć, że zmiany nie dotyczą użytkowników, którzy nabędą Windows Vista wraz z komputerem, na którym został zainstalowany ten system. Producenci OEM otrzymają tę wersję okienek już w listopadzie br.


TOP 200