Zmiana zarządu w Grupie CLICO

Grupa CLICO ma od 1 stycznia 2022 nowy zarząd, w skład którego wchodzą: Grzegorz Rospond, Prezes Zarządu/CEO, Agnieszka Siewiorek, Dyrektor Finansowy/CFO, Mariusz Stawowski, Dyrektor Techniczny/CTO.

Zmiana zarządu w Grupie CLICO

Trzech założycieli i właścicieli firmy tj. Tomasz Ryś, Janusz Jarosz oraz Roman Piekutowski,którzy dotychczas tworzyli zarząd przechodzi do Rady Nadzorczej Grupy CLICO.

„Z mojego punktu widzenia najwyższą wartością, którą zawsze wyznajemy we wszystkich obszarach działania jest podejście długoterminowe do współpracy i planowania. Zawsze patrzymy w horyzoncie czasowym dłuższym, a nie krótszym i to w wielu aspektach. Zaczynając od współpracy na linii firma – człowiek, pracownik. To przyświecało założycielom firmy od samego początku. Kiedy przychodziłem do firmy w 2005 roku to długoterminowe podejście do relacji zostało bardzo wyraźnie zakomunikowane i trwa do dzisiaj. Z ogromną dumą i radością przyjąłem decyzję Rady Nadzorczej o możliwości kontynuowania przyjętej strategii oraz dalszego umacniania pozycji CLICO w regionie” – powiedział Grzegorz Rospond, CEO w Grupie CLICO.

Zobacz również:

  • Nowa szefowa kanału partnerskiego w Hewlett Packard Enterprise Polska
  • Dzięki tej umowie polska policja zyska wiedzę i narzędzia zapobiegające cyfrowym zagrożeniom
Zmiana zarządu w Grupie CLICO

Grzegorz Rospond, Grupa CLICO. fot. mat. PR

„Sukces polskiej firmy, jaki osiągnęliśmy w wielu krajach Europy wynika w dużej mierze z naszej strategii proaktywnego działania - cały czas analizujemy i przewidujemy potrzeby klientów tak, aby jako pierwsi wprowadzać na rynek nowe rozwiązania wraz z odpowiednim wsparciem technicznym. Zrozumienie potrzeb klientów odbywa się przez wdrożony w CLICO model bliskiej współpracy działu technicznego z działem handlowym. Opiekę nad każdym producentem w ofercie CLICO sprawuje para "Sales Product Manager" i "Technical Product Manager", którzy łączą kompetencje biznesowe i techniczne tak, aby lepiej rozumieć potrzeby rynku i skutecznie pomagać partnerom w projektach nowych technologii. Zrozumienie aktualnych i przewidywanie przyszłych potrzeb klientów daje także wymierne korzyści dla producentów, których nowe rozwiązania są sprawnie wprowadzane na rynek” – dodał dr inż. Marusz Stawowski, CTO w Grupie CLICO.

Zmiana zarządu w Grupie CLICO

Mariusz Stawowski, Grupa CLICO, fot. mat. PR

„CLICO działa na rynku zaawansowanych technologii od 1991 roku, skutecznie wprowadzając i promując w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. Od samego początku firma postawiła przed sobą jasną strategię realizowaną w ramach dystrybucji z wartością dodaną (VAD), rozumianą w sposób daleko wykraczający poza powszechną interpretację tego pojęcia. Zamierzamy kontynuować strategię firmy i nie rezygnować z ambicji dostarczania trudnych i unikalnych rozwiązań koncentrując się na trzech obszarach: bezpieczeństwie, sieciach i zarządzaniu” – skomentowała Agnieszka Siewiorek, CFO w Grupie CLICO.

Zmiana zarządu w Grupie CLICO

Agnieszka Siewiorek, Grupa CLICO, fot. mat. PR

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200