Zmiana strategii rynkowej Infovide-Matrix przynosi efekty

Według danych za pierwsze półroczne 2011 roku Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix wypracowała 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. To wartość niemal dwukrotnie wyższa niż przed rokiem.

Przychody Grupy Infovide-Matrix za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku wyniosły niecałe 76 mln zł i były o 700 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy Infovide-Matrix za pierwsze sześć miesięcy 2010 roku wyniósł ok. 800 tys. zł. "Zwiększyła się dywersyfikacja przychodów ze sprzedaży usług dzięki znaczącym wzrostom w bankowości i energetyce. Cieszymy się, że udało nam się zwiększyć zysk netto w okresie, w którym wdrażaliśmy nową organizację i ponieśliśmy związane z tym koszty. Reorganizacja jest już zakończona i spodziewamy się, że pozytywnie wpłynie to na wynik w drugiej połowie roku. Aktualnie poziom kontraktacji na 2011 wynosi 108 mln zł. Dobry backlog odnotowujemy we wszystkich branżach" - mówi Jan Maciejewicz, prezes Infovide-Matrix.

W stosunku do pierwszego półrocza 2010 roku przychody Infovide-Matrix z tytułu obsługi sektora energetycznego wzrosły ponad trzykrotnie. Zdaniem przedstawicieli spółki wynika to przede wszystkim z realizowanymi u klientów projektami ukierunkowanymi na poprawę efektywności procesów sprzedaży i obsługi odbiorców energii i gazu. Obroty w sektorze bankowości wzrosły natomiast o 38 proc. W tym segmencie dominowały projekty związane m.in. z automatyzacją procesów biznesowych banku oraz usług realizowanych kanałami bankowości elektronicznej. Największy udział w przychodach Infovide-Matrix (39 proc.) nadal stanowią jednak usługi świadczone dla klientów z sektora telekomunikacyjnego. Istotną udział ma również sektor administracji publicznej. Jednym z najważniejszych projektów doradczych prowadzonych w pierwszym półroczu br. był realizowany dlaCentrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych . Przedstawiciele spółki podkreślają również, że dobre wyniki osiągnęły m.in. należące do grupy spółki CTPartners i DahliaMatic, które wypracowały odpowiednio zysk netto na poziomie 0,94 mln zł oraz 1,4 mln zł.

Realizowana od roku strategia biznesowa Infovide-Matrix zakłada m.in. zmianę profilu oferty i koncentrację na pięciu sektorach rynku : telekomunikacji, bankowości, administracji, energetyce oraz przemyśle. Zmiany dotyczą również wewnętrznej struktury spółki Infovide-Matrix i całej grupy kapitałowej. W ramach strategicznych projektów operacyjnych w Infovide-Matrix przeprowadzono wdrożenie nowego systemu motywacyjnego. W ramach zmian przeprowadzonych w pierwszym półroczu br. powstał m.in. wyspecjalizowany ośrodek szkoleniowy CTPartners. Planowany jest też rozwój oferty w drodze przejęć.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200