Zmiana strategii Hitachi

Sprzedaż sprzętu komputerowego staje się dla firmy coraz mniej opłacalna. Koncern planuje zwiększyć przychody z usług i oprogramowania.

W wyniku spadku opłacalności sprzedaży sprzętu komputerowego największy japoński koncern elektroniczny podjął decyzję o zmianie strategii działania na rynku IT. Hitachi skupi się na rozwoju usług i oprogramowania. W tym celu koncern rozpoczął już rekrutację inżynierów i poszukiwania partnerów świadczących usługi informatyczne.

Kierownictwo koncernu szacuje, że dzięki przyjętej strategii udział usług i oprogramowania w przychodach firmy wzrośnie z obecnych 44 do 66% w nadchodzącym roku finansowym 2003. Hitachi spodziewa się także, że w roku tym zysk operacyjny firmy zwiększy się z 372 mln USD do ponad 1 mld USD. Do 20 mld USD wzrosnąć ma również przychód firmy.

Zobacz również:


TOP 200