Złoci, srebrni i brązowi partnerzy 3Com

3Com wprowadza nowy program dla swoich partnerów handlowych, dedykowany personel oraz nowe, ułatwiające wymianę informacji narzędzia. Wprowadzanie nowego programu rozpocznie się w Polsce na początku przyszłego tygodnia.

Według oświadczenia Pawła Jachyry, szefa polskiego biura 3Com, nowy program dla partnerów handlowych firmy, którego wprowadzanie rozpocznie się w przyszłym tygodniu, nie jest kolejnym programem marketingowym, lecz nowym sposobem współpracy. Program obejmuje siedem elementów:

1). Nowy podział i kryteria klasyfikacji

Partnerzy 3Com zostaną podzieleni na trzy grupy: złotą (Gold), srebrną (Silver) i brązową (Bronze). W Polsce planuje się zakwalifikowanie do najwyższej grupy 4-5 firm, status partnerów Silver uzyska ok. 50, a status Bronze ok. 350 firm. Korzyści płynące z przynależności do danej grupy będą związane z zaangażowaniem biura 3Com we wspólne projekty, programami edukacji i szkoleń, programami motywacyjnymi i dodatkowymi upustami na wybrane grupy produktów.

2). Ośrodek obsługi telefonicznej

Dzięki dedykowanej osobie w warszawskim biurze oraz specjalnej linii telefonicznej, partnerzy 3Com, szczególnie z grupy Bronze, uzyskają bezpośrednią pomoc oraz szybką i pełną informację o produktach i promocjach. Osoba obsługująca infolinię w polskim biurze będzie miała bezpośredni kontakt z podobnymi osobami w innych oddziałach firmy 3Com na świecie i będzie posiadała dostęp do wspólnych baz danych.

3). Zamówienia w sieci

Nowe narzędzie o nazwie e-Connect zapewni dostęp online do systemu transakcyjnego 3Com. Kolejne narzędzie - Leads Direct będzie służyło do opracowywania projektów, pozyskiwania klientów, umieszczania ich w bazie oraz udostępnieniu tej bazy partnerom poprzez sieć www. Ponadto Leads Direct umożliwi monitorowanie zaangażowania partnerów w trakcie procesu pozyskiwania i realizacji projektu klienta.

4). Program motywacyjny

Nagradzane będą zarówno sukcesy firm partnerskich, jak i osiągnięcia ich pracowników. Czynniki decydujące o przyznawaniu punktów to: osiągnięte obroty, organizacja szkoleń, użycie narzędzi marketingowych skierowanych na zwiększenie sprzedaży produktów 3Com.

5). Program wymiany produktów

Za pomocą narzędzi opartych na sieci www partnerzy firmy będą mieli możliwość obliczenia kosztów zamiany oraz wymiany produktów konkurencji na sprzęt 3Com po preferencyjnej cenie.

6). Szkolenia i edukacja

Partnerzy należący do grup srebrnej i brązowej będą uczestniczyć w organizowanych 2 razy w roku szkoleniach Partners 3, które dotyczą podstawowych zagadnień związanych z ofertą firmy 3Com. Szkolenia te będą dostępne także w wersji online na stronie partnerskiej. Partnerzy należący do grupy złotej otrzymają, poprzez uczestnictwo w spotkaniach Uniwersytetu 3Com, specjalistyczną wiedzę na temat produktów i technologii oferowanych przez 3Com. Również dla złotej grupy utworzone zostanie, na partnerskiej stronie www, centrum edukacyjne online.

7). Programy promocyjne i komunikacyjne

3Com będzie realizował razem ze swoimi partnerami handlowymi programy usprawniające wzajemną komunikację. Dzięki seminariom partnerzy handlowi i klienci 3Com będą mieli stały dostęp do informacji o najnowszych technologiach i promocjach 3Com.

3Com Polska

tel. (22) 645 13 51

fax. (22) 645 13 52

www.3com.com.pl


TOP 200