Zintegrowany raport

Oracle Reports 6i to narzędzie do raportowania, zintegrowane z produktami analitycznymi i publikacyjnymi.

Oracle Reports 6i to narzędzie do raportowania, zintegrowane z produktami analitycznymi i publikacyjnymi.

Na rynku dostępne są liczne narzędzia do tworzenia raportów z baz danych i udostępniania danych indywidualnym użytkownikom. W Polsce najbardziej popularne to: Oracle Reports i Crystal Reports firmy Seagate Software. Ostatnia wersja Oracle Reports 6i - o podobnych funkcjach w zakresie tworzenia raportów do produktu Seagate - wyraźnie góruje nad konkurencją głównie dzięki ścisłej integracji z firmowymi narzędziami analitycznymi: Oracle Discoverer (zapytania ad hoc i analiza), Oracle Express (analizy OLAP) i Web-DB (publikowanie wyników w sieci Web). Oracle Reports 6i jest dostępny samodzielnie albo jako część pakietu programistycznego Oracle Developer lub zestawu Oracle Intelligence Business Suite.

Do wykonania raportu wystarczy podstawowa znajomość struktury danych zgromadzonych w bazie. Znaczną część pracy przy tworzeniu raportu wykonują kreatory wbudowane w Reports Buildera do przygotowania raportów tabelarycznych i Graphics Buildera do tworzenia prezentacji graficznych. Reports Tester pozwala na sprawdzenie działania i wyglądu raportów oraz dostępności do danych z sieci Web.

Graphics Builder umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji i manipulacji danymi na bieżąco (sortowanie, filtrowanie, tworzenie wykresów i diagramów). Reports Builder ma możliwości publikowania i dystrybucji raportów w różnych formatach (Adobe Acrobat, RTF, Postscript) oraz dla dystrybucji w sieci Web w formacie HTML. W nowej wersji dodano funkcję tworzenia niektórych raportów w formacie XML.

Oracle Reports umożliwia rozdzielanie obciążenia na wiele komputerów lub klas-trów komputerów przy aktualizowaniu i dystrybucji raportów. Pakiet administracyjny pozwala na zarządzanie całością raportów z jednej konsoli. Integracja z Oracle WebDB umożliwia administrowanie raportami dystrybuowanymi w sieci: określanie zależności między użytkownikami, raportami, serwerami raportów i drukarkami. Cena: narzędzie do tworzenia raportów - 1995 USD na jedno stanowisko; serwer raportów - 75 USD na użytkownika jednoczesnego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200