Zintegrowana komunikacja z chmury

Klienci mają do wyboru wiele rozwiązań UC oferowanych w formie usługi chmurowej lub rozwiązania hybrydowego. Każde ma swoje wady i zalety, wybór nie należy więc do łatwych.

Unified Communications (UC) to zintegrowanie wielu kanałów komunikacyjnych, jak telefonia, komunikatory internetowe czy konferencje audio i wideo, tradycyjnie dostarczanych przez różne technologie w postaci lokalnie działających systemów. Obecnie dostawcy UC rozszerzają swoje portfolio produktów o usługi dostarczane z chmury (Unified Communication as a Service). Rozwiązania UC nadal będą wdrażane przez przedsiębiorstwa w celu podniesienia produktywności poszczególnych pracowników oraz grup roboczych, szczególnie w celu wsparcia telepracy oraz procesów obsługi klientów. Jednak firmy coraz częściej rozważają outsourcing tych systemów poprzez wykorzystanie usług UCaaS, ewentualnie korzystanie z rozwiązań hybrydowych.

Wprawdzie wciąż większość stanowią rozwiązania UC instalowane lokalnie, to widać w tym obszarze rosnące zainteresowania usługami zarządzanymi bądź hostowanymi. Jeśli dział IT rozważa przejście na rozwiązanie chmurowe, należy porównać następujące warianty: system UC działający w chmurze prywatnej, hybrydowej lub publicznej. To pozwoli określić, które rozwiązanie jest najlepsze dla firmy.

Chmura prywatna, chociaż ma wiele wspólnych cechą z chmurą publiczną, różni się znacznie pod kilkoma względami. Po pierwsze, usługa UC jest w tym przypadku świadczona przez wewnętrzny dział IT lub zarządzana przez zewnętrzny podmiot. Elastyczność i skalowalność jest możliwa dzięki zastosowaniu wirtualizacji. Natomiast usługa UC jest współdzielona tylko wewnątrz organizacji, np. pomiędzy departamentami, natomiast nie jest świadczona zewnętrznym podmiotom. Można stosukowo łatwo określić poziom wykorzystania tej usługi na podstawie liczby aktywnych użytkowników.

Z kolei podejście hybrydowe umożliwia firmom korzystanie z połączenia chmury prywatnej i publicznej. Podział zasobów między chmurą prywatną i publiczną może przebiegać w oparciu o funkcjonalności, lokalizację geograficzną lub określone przypadki zastosowania. Dlatego właśnie hybrydowa, zunifikowana komunikacja jest z reguły wdrażana na trzy sposoby. W pierwszym przypadku dokonuje się podziału funkcjonalnego. Przykładowo, takie funkcje, jak audiokonferencje i telefonia są świadczone z chmury publicznej, natomiast wideokonferencje i poczta elektroniczna są realizowane lokalnie.

W drugim dokonuje się podziału geograficznego. Poszczególne elementy rozwiązania UC są dostarczane w różny sposób, w zależności od lokalizacji użytkownika. Przykładowo, w biurze terenowym użytkownicy wykonują połączenia telefoniczne przez chmurę, natomiast w centrali ta funkcja jest realizowana przez lokalną infrastrukturę. Trzeci przypadek polega na podziale w zależności od zastosowania. Wybór chmury publicznej lub prywatnej zależy od spełnienia określonych wymagań ilościowych bądź jakościowych. Przykładowo, lokalnie realizowane są wewnętrzne telekonferencje do maksymalnie sześciu uczestników. Jeśli liczba uczestników jest większa, następuje automatyczne przełączenie do chmury publicznej, mającej większą wydajność.

Z kolei usługi UCaaS są świadczone na bazie zwirtualizowanej infrastruktury, która należy do operatora chmury i jest przez niego zarządzana. Klient ponosi koszty obliczane na podstawie liczby użytkowników, z reguły w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Funkcje oferowane w ramach UCaaS odpowiadają tym realizowanym przez systemy działające lokalnie. Oprócz kanałów komunikacyjnych z chmury klient może też otrzymać dodatkowe funkcje związane z pracą grupową, np. współdzieloną przestrzeń roboczą czy mechanizmy korporacyjnych sieci społecznościowych. Większość usług UCaaS jest adresowana do małych i średnich firm. Jednak w ten obszar wchodzą tacy potentaci, jak Microsoft, Google czy Cisco, których rozwiązań spełniają także wymagania korporacji.

Kryteria wyboru

Wykorzystanie chmury publicznej do wdrożenia UC jest najlepszym wyborem, jeśli klient ma wysokie wymagania dotyczące jakości usług komunikacyjnych lub też firma podlega obostrzeniom prawnym czy związanym z bezpieczeństwem. Chmura publiczna jest również popularna wśród firm, które chcą na zewnątrz powierzyć tylko zarządzanie aplikacjami i infrastrukturą, ponieważ uważają, że chmura publiczna nie jest jeszcze wystarczająco dojrzała. Trzeba jednak pamiętać, że chmura prywatna najczęściej oznacza wyższe koszty. Za rozwiązaniami hybrydowymi przemawiają niższe koszty i elastyczność w dostosowaniu do potrzeb biznesowych. Przykładowo, klient może korzystać z posiadanych przez siebie centralek IP PBX, natomiast takie funkcje, jak telekonferencje, realizować z wykorzystaniem chmury publicznej.

Chmura publiczna usatysfakcjonuje działy biznesowe, ponieważ umożliwia firmom bardziej zwinne działanie, szybkie dostosowanie do rosnących potrzeb oraz ochronę na wypadek awarii czy klęsk żywiołowych. Użytkownicy biznesowi wybierają chmurę ze względu na potencjalne obniżenie kosztów, możliwość skupienia się na właściwej działalności i przesunięcie działu IT do działań umożliwiających budowanie przewagi konkurencyjnej.

Dla firm zatrudniających poniżej 100 pracowników usługi UCaaS będą z reguły dobrym wyborem, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę informatyków w organizacjach tej wielkości oraz stałe koszty, które trzeba by ponieść na system działający lokalnie. W nieco większych firmach chmura publiczna zdejmuje z nich złożoność i wydatki związane z obsługą ewentualnych zdalnych lokalizacji (oddziałów, biur terenowych), a jednocześnie ułatwia zapewnienie komunikacji zdalnym oraz mobilnym pracownikom. Chmura publiczna jest również opcją dla korporacji, ale w ich przypadku chmura prywatna może okazać się bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, a jednocześnie przynoszącym w dłuższym okresie więcej korzyści.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200