Zgrany zespół podstawą udanego projektu

Platforma Jazz to bazujące na kodzie Eclipse, zintegrowane środowisko wspierające każdy cykl procesu tworzenia oprogramowania i wyposażone w zestaw narzędzi, które ułatwiają komunikację w zespole i promują tworzenie aplikacji o wysokiej jakości.

Platforma Jazz to bazujące na kodzie Eclipse, zintegrowane środowisko wspierające każdy cykl procesu tworzenia oprogramowania i wyposażone w zestaw narzędzi, które ułatwiają komunikację w zespole i promują tworzenie aplikacji o wysokiej jakości.

azz, wspólny projekt IBM Rational i IBM Research, zaprezentowany w 2006 r. nabiera nowych kształtów. Jego najnowsza odsłona zaprezentowana niedawno na EclipseCon 2007 udowadnia, że Jazz jest innowacyjną platformą typu Application Life-cycle Management.

Jazz jest to zintegrowana platforma, która wspiera każdy cykl procesu tworzenia oprogramowania. Na jej podstawie IBM zbudował zestaw narzędzi, które ułatwiają komunikację w zespole oraz promują tworzenie oprogramowania o wysokiej jakości.

Najważniejszy jest zespół

Środowiska programistyczne dla indywidualnego programisty to przeszłość z lat 90., jak twierdzi Dave Thomson z IBM. "Teraz musimy skupić się na efektywności całego zespołu".

Jazz jest zorientowany na ułatwianie pracy rozproszonych zespołów. Obecnie większość projektów jest tworzona właśnie w ten sposób, przez programistów znajdujących się w różnych częściach kraju czy świata. Dzieje się tak z różnych względów - pracownicy są tańsi, mniejsze są koszty pracy lub też większa jest dostępność wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Jednocześnie jesteśmy w okresie dużej, rosnącej popularności tzw. lekkich metodyk projektowych (agile), jak Scrum, eXtreme Programming (XP) i MSF 4.0. "Programowanie w duchu agile sprawdza się najlepiej przy bezpośredniej komunikacji. Przy pracy zdalnej jest to trudniejsze niż w przypadku klasycznego podejścia do organizacji pracy" - uważa Martin Fowler, specjalista w dziedzinie XP .

Efektywna komunikacja

Zdecydowanie najbardziej interesujące dla programistów jest stworzone w ramach Jazz środowisko IDE bazujące na kodzie Eclipse. Tuż po otworzeniu projektu uzyskują oni dostęp do podstawowych danych o członkach zespołu, ich rolach, a także aktualne informacje, kto w danej chwili jest aktywny.

Główny ekran interfejsu przedstawia także iteracje składające się na proces tworzenia oprogramowania. Wyszczególnione są fazy, kamienie milowe (milestones), a nawet różne "tory" projektu, jak np. obejmujący główne prace lub zorientowany na utrzymanie poprzedniej wersji projektu.

Okno "Project Area Explorer" pozwala na zapoznanie się ze strukturą organizacyjną projektu. "Jazz pozwala dowiedzieć się jak naprawdę zespół pracuje i funkcjonuje" - podsumowuje Erich Gamma, inżynier z IBM Rational Software. Większość informacji dotyczących statusu projektu może też być przesyłana za pomocą kanałów RSS.

Informacje w kontekście

Ważnym aspektem każdego projektu jest archiwizowanie i przechowywanie nabytych doświadczeń po to, by mogli z nich skorzystać inni członkowie zespołu. W zależności od przyjętych zasad informacje te są jednak często rozsiane po skrzynkach pocztowych, wewnętrznych grupach i forach NNTP lub w specjalnie przeznaczonych do tego wiki. Jazz promuje integrację tych doświadczeń ze środowiskiem programistycznym. Uwagi związane z poprzednimi fazami projektu można zgromadzić w jednym miejscu - pod postacią poradnika/przewodnika. Może on zawierać np. standardy postępowania, którymi powinni się kierować członkowie zespołu, ich role i zadania w danej fazie projektu. A wszystko to umożliwia integracja Jazz z Eclipse Process Framework.

Programiści tworzący Jazz włożyli dużo pracy w przygotowanie mechanizmów ułatwiających komunikację w ramach zespołów. Po wybraniu osoby w komunikatorze Lotus Sametime wyświetlane są wszystkie zadania, nad jakimi ona pracuje. W trakcie chatu ze współpracownikiem można przeciągnąć na okno rozmowy treść komunikatów o analizowanych błędach.

Podobne ułatwienia zastosowano w przypadku tworzenia planu kolejnej iteracji projektu. Ma on początkowo postać nieustrukturyzowanego dokumentu tekstowego, w którym menedżer zapisuje zadania do wykonania. Na podstawie dowolnego fragmentu tekstu można jednak utworzyć nową jednostkę pracy i przydzielić ją programiście (utworzony zostaje odnośnik). Wykonanie zadania przez programistę sygnalizowane jest odznaczeniem takiego odnośnika. Edytor ten jest także dostępny w innych częściach systemu i pozwala m.in. na prowadzenie dyskusji np. w opisie błędu z zachowaniem całej historii wypowiedzi.

Różnice i podobieństwaJazz oraz Microsoft Visual Studio Team System

  • W porównaniu z Jazz, VSTS udostępnia większą różnorodność specjalizowanych narzędzi w zależności od roli w zespole, np. architekt, tester lub specjalista od baz danych. Można wprawdzie nabyć wersję uniwersalną Team Suite, ale wiąże się to z większymi kosztami.
  • VSTS oferuje różne szablony metodyk: MSF for Agile, MSF for CMMI, a także wiele innych, oferowanych przez partnerów Microsoftu. Jest także możliwość dostosowania ich do potrzeb projektu. Twórcy Jazz zapowiadają możliwość dostosowywania procesów, na razie przez edycję plików XML (brak jest typowych szablonów).
  • Środowiska IBM i Microsoft są przeznaczone dla różnych platform, odpowiednio Java i .Net, choć jeszcze w poprzednim roku zespół IBM rozważał wprowadzenie interoperatywności z Visual Studio.
  • W przypadku Jazz, w zależności od potrzeb, można opierać się na otwartych rozwiązaniach, jak Tomcat lub Apache Derby, a w przypadku bardziej złożonych środowisk można stosować rozwiązania IBM WebSphere i DB2. Natomiast Team Foundation Server współpracuje jedynie z SQL Server 2005.
  • VSTS położono większy nacisk na testowanie aplikacji. Można przeprowadzać testy obciążeniowe oraz testy aplikacji webowych.
  • IBM pominął fazę projektowania architektury aplikacji (zarówno fizycznej, jak i logicznej). VS Team Architekt udostępnia wiele kreatorów ułatwiających projektowanie rozproszonych rozwiązań oraz ich walidację (czy serwer z warstwą biznesową może komunikować się z bazą danych?), dostępne są też szablony typowych projektów.
  • Zarówno VSTS, jak i Jazz pozwalają na definiowanie ograniczeń związanych ze zmianami repozytorium (np. wymagana recenzja innego członka zespołu, przypisanie kodu do określonej jednostki pracy, konieczność dodania komentarza). Jazz pozwala na wprowadzenie innych ograniczeń w zależności od fazy, w której projekt się znajduje (mniej restrykcyjne w fazie rozwoju, bardziej złożone w fazie stabilizacji).
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200