Zestaw BI z Oracle

Oracle udostępniła zestaw narzędzi i aplikacji business intelligence (BI), wykorzystujących technologie analiz pozyskane wraz z przejęciem Siebel System.

Nowy zestaw Oracle Business Intelligence wprowadza firmę, która dotychczas tradycyjnie skupiała się na samej bazie danych, w obszar analiz danych przechowywanych w bazach danych.

Pierwszy z pakietów BI, to Oracle BI Standard Edition-1, zestaw podstawowy zawierający bazę danych, narzędzia do wyciągania i przekształcania danych, narzędzia do kwerendowania i analiz oraz interfejs prezentacji. Drugi, Standard Edition, zawiera narzędzia Oracle Discovery dla kwerend ad hoc, raportowania i analiz, a także narzędzia dodatkowe związane z Microsoft Office. Trzeci, Enterprise Edition, zawiera natomiast serwer analiz, aplikacje kwerend, raportów i analiz oraz interfejs prezentacji.

Zestaw Oracle ma różnić się od narzędzi BI konkurentów, ponieważ Siebel konstruował swoje oprogramowanie do analiz jako produkty niezależne od aplikacji. Nabywając Siebel i PeopleSoft, Oracle stała się jedną z niewielu firm dysponujących technologiami baz danych i analiz, niezbędnymi do budowania aplikacji analitycznych dla biznesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200