Zero Trust pomaga wykorzystać pełen potencjał transformacji cyfrowej

Materiał promocyjny Jeśli chodzi o szybką transformację cyfrową, model Zero Trust stał się idealną platformą do ochrony użytkowników korporacyjnych, obciążeń roboczych i urządzeń w środowisku, w którym główną rolę odgrywają urządzenia mobilne i chmura rozproszona. Liderzy IT na całym świecie zdają sobie z tego sprawę, w miarę jak Zero Trust zyskuje na popularności, zaburzając dotychczasowe zasady bezpieczeństwa i tworzenia sieci stosowane od wielu dekad.

Ponad 90% liderów IT, którzy rozpoczęli migrację do chmury, wdrożyło już strategię bezpieczeństwa opartą na Zero Trust lub wdroży ją w ciągu najbliższego roku. Dane te wynikają z globalnego raportu State of Zero Trust Transformation, który zleciła firma Zscaler w celu uzyskania informacji od ponad 1900 dyrektorów najwyższego szczebla w organizacjach, które rozpoczęły migrację aplikacji i usług do chmury.

To dobra wiadomość. Wskazuje na optymizm co do wdrożenia architektury Zero Trust w nadchodzących latach. Jednak wiele przedsiębiorstw jest poddawanych presji, aby maksymalnie przyspieszyć ten proces. Otaczający nas świat wciąż się zmienia, tworzy trudne warunki ekonomiczne, powoduje niepewność łańcucha dostaw, prowadzi do stale zmieniających się wymagań klientów i pracowników oraz rosnącej presji budżetowej. Wszystko to sprawia, że organizacjom coraz trudniej jest odnieść sukces bez szybkości, zwinności, elastyczności i wydajności oferowanych przez chmurę.

Zalety Zero Trust

Transformacja cyfrowa nigdy nie może się opierać na jednostronnych korzyściach. Podobnie jak transformacja sieci nieuchronnie prowadzi do ewolucji strategii cyberbezpieczeństwa, tak też przekształcone zabezpieczenia mogą powodować zmiany w innych obszarach organizacji. Oparcie modelu Zero Trust na chmurze, które zapewnia widoczność i kontrolę nad użytkownikami i ruchem w sieci, odgrywa ważną rolę w bezpiecznej i płynnej transformacji cyfrowej.

Prawdziwie transformacyjny model Zero Trust sprawia, że organizacje mogą pozbyć się starszej infrastruktury. Ponad dwie trzecie (68%) ankietowanych osób decyzyjnych w sprawach IT albo zgadza się, że bezpieczna transformacja chmury jest niemożliwa przy użyciu starszej infrastruktury bezpieczeństwa sieci, albo uważa, że dostęp do sieci z Zero Trust ma wyraźną przewagę nad tradycyjnymi zaporami sieciowymi i VPN w zakresie zabezpieczenia zdalnego dostępu do aplikacji.

Zaledwie 22% respondentów jest całkowicie przekonanych, że ich organizacja wykorzystuje pełen potencjał swojej infrastruktury chmurowej. Oznacza to, że w przyszłości trzeba uwzględnić znacznie więcej czynników niż tylko bezpieczeństwo. Z holistycznej perspektywy IT model Zero Trust może tworzyć nieograniczone możliwości w całym procesie digitalizacji. Może nie tylko zapobiegać cyberatakom na dużą skalę, lecz również oferować znacznie więcej korzyści – od większej innowacyjności po większe zaangażowanie pracowników lub uzyskanie zauważalnych oszczędności.

Zero Trust pomaga wykorzystać pełen potencjał transformacji cyfrowej


Wykorzystanie pełnego potencjału Zero Trust

Wyniki ankiety wskazują również na rozdźwięk między zespołami biznesowymi i IT oraz na niepokojący brak zrozumienia powodów wprowadzania transformacji cyfrowej. Raport pokazuje, że wiele organizacji nadal postrzega transformację jako kwestię technologiczną — sposób na przeniesienie wydatków z infrastruktury do chmury — a nie jako integralną część strategii biznesowej.

Liderzy IT skoncentrowani na rozwoju działalności biznesowej rozumieją, że transformacja to nie tylko migracja aplikacji do chmury. Dostrzegają, że aby firma mogła w pełni wykorzystać potencjał cyfryzacji, sieć i bezpieczeństwo sieci również muszą zostać przekształcone.

Organizacje zmagają się z zapewnieniem nowego hybrydowego miejsca pracy i zdigitalizowanej infrastruktury produkcyjnej, polegając na nowych technologiach, takich jak IoT/OT, 5G, a nawet metaverse. Muszą jednak spojrzeć na Zero Trust i transformację cyfrową z szerszej perspektywy. Platforma Zero Trust umożliwia przeprojektowanie wymagań biznesowych i organizacyjnych dotyczących infrastruktury. Może przyczynić się do szybszego rozwoju biznesowego i zapewnić, że firmy będą mogły nie tylko zaoferować hybrydowy model pracy, którego domagają się pracownicy, lecz również stać się w pełni zdigitalizowanymi organizacjami ze wszystkimi związanymi z tym korzyściami — od zwinności i wydajności po przyszłościową infrastrukturę.

Liderzy IT mają niesamowitą okazję, aby przedstawić model Zero Trust kadrze kierowniczej podejmującej decyzje biznesowe oraz wyjaśnić, że model ten może w znaczniej mierze przyczynić się do rozwoju biznesu. Jest brakującym ogniwem, które pomaga firmom wzmocnić pozycję i przygotować się na technologie przyszłości już dziś.

Nathan Howe, wiceprezes ds. nowych technologii i 5G

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]