Zdalne zarządzanie centrum danych

Rozliczanie wykorzystania sprzętu i oprogramowania zainstalowanego w centrum danych jest podstawą naliczania opłat abonamentowych lub dzierżawnych przedsiębiorstwom korzystającym z usług outsourcingowych centrum. Do niedawna jedynym sposobem takiego rozliczenia było sztywne ustalenie odpowiednich stałych opłat dzierżawnych. Bardziej elastyczne metody rozliczania oparte na użytkowaniu infrastruktury zwykle wymagają przeniesienia zasobów i zatrudnionych przy tym pracowników do zewnętrznej firmy outsourcingowej. Najnowsze sposoby zarządzania (i rozliczania) są prowadzone zdalnie, z uwzględnieniem czasu korzystania z usługi.

Rozliczanie wykorzystania sprzętu i oprogramowania zainstalowanego w centrum danych jest podstawą naliczania opłat abonamentowych lub dzierżawnych przedsiębiorstwom korzystającym z usług outsourcingowych centrum. Do niedawna jedynym sposobem takiego rozliczenia było sztywne ustalenie odpowiednich stałych opłat dzierżawnych. Bardziej elastyczne metody rozliczania oparte na użytkowaniu infrastruktury zwykle wymagają przeniesienia zasobów i zatrudnionych przy tym pracowników do zewnętrznej firmy outsourcingowej. Najnowsze sposoby zarządzania (i rozliczania) są prowadzone zdalnie, z uwzględnieniem czasu korzystania z usługi.

Udostępniony w tym roku przez IBM outsourcing zarządzania centrami danych daje możliwości zdalnego ich kontrolowania (w przyjętym zakresie obsługi) bez przenoszenia zasobów centrów danych i pracowników do usługodawcy. W większości przypadków zdalne zarządzanie ma jednak ograniczony zakres, obejmuje tylko niektóre serwery w sieci. Nowością w podejściu IBM jest oferta zarządzania całymi centrami danych, które mają różnorodne i heterogeniczne oprogramowanie oraz sprzęt. Jedną z propozycji IBM jest systemowa aplikacja Strategic Outsourcing Flexibile Support Option, która pozwala nie tylko na odciążenie departamentów IT klienta od zadań związanych z zarządzaniem centrum danych, ale także usprawnia sam proces operowania zasobami centrum. Aplikacja ta pozwala zdalnie zarządzać centrami danych klientów, korzystając z infrastruktury UMI (Universal Management Infrastructure) - stanowiącej kombinację systemów zarządzania, zarządzania konfiguracją i dystrybucji oprogramowania, także architektury workflow i metod outsourcingowych. Opłata zależy wtedy od zakresu zobowiązań i stopnia wykorzystania usługi, jest oparta na liczbie komponentów objętych takim zarządzaniem.

Usługa jest przykładem modelu on demand, w którym klient płaci jedynie za rzeczywiste korzystanie ze świadczeń.

Po otwarciu europejskich granic na wybór lokalizacji firmowego centrum danych coraz bardziej wpływają rzeczywiste koszty eksploatacji, a nie polityka. Oznacza to, że wiele zachodnich korporacji zaczyna wynajmować usługi (kolokacja i hosting) w zlokalizowanych w Europie Wschodniej, gdzie koszty obsługi są znacząco niższe. Z oferty data center zlokalizowanych w Polsce korzysta już sporo korporacji amerykańskich i brytyjskich, przy czym nadal obserwuje się wzrost zainteresowania taką formą outsourcingu. Wliczona w koszt usługi dzierżawa szerokopasmowych łączy długodystansowych prawie nie wpływa na podjęcie decyzji o operacji outsourcingu poza granicami kraju (offshoring).


TOP 200