Zdalne wsparcie norweskich użytkowników SAP

Od listopada 2011 system SAP producenta konserw rybnych jest utrzymywany i administrowany w Centrum Outsourcingowym BCC.

King Oscar zdecydował się na kompleksowy kontrakt outsourcingowy obejmujący hosting SAP, administrację systemu i serwis aplikacyjny. Na systemie SAP utrzymywanym w data center w podpoznańskich Złotnikach pracują użytkownicy z centrali King Oscar w norweskim Bergen oraz zakładu produkcyjnego w pomorskim Gniewinie. Centrum Outsourcingowe BCC prowadzi dla nich zdalne wsparcie w szerokim zakresie funkcjonalnym. Kontrakt na serwis aplikacyjny SAP obejmuje obszary: finansów i kontrolingu, gospodarki materiałowej i magazynowej, zarządzania produkcją i jakością, sprzedaż i dystrybucję, a także kadry i płace.


TOP 200