Zbuduj swoją wartość na rynku pracy

Staże i praktyki w ramach programu studiów to jedna z najlepszych i polecanych metod na zdobycie doświadczenia zawodowego, rozeznanie się na rynku pracy, jak również wybranie właściwej specjalizacji.

Niekiedy spotykamy się z opiniami, że studenci i absolwenci kierunków informatycznych stanowią uprzywilejowaną grupę zawodową, w związku z czym praktyki nie stanowią o ich sukcesie. Na rynku pracy mogą wyróżnić się tym, co robią już podczas studiów, biorąc udział w ciekawych przedsięwzięciach, pracując na zlecenie. Osoby, które otrzymują wysokie oceny, aktywnie uczestniczą w działalności kół naukowych, są na bieżąco z nowinkami technologicznymi, wyszukiwane są przez pracodawców.

Wszystkim polecamy staże

Oczywiście, spotykamy się z praktyką, że zdolni młodzi informatycy są przyjmowani do pracy od razu, z pominięciem etapu stażu. Czy wobec tego studenci i absolwenci kierunków informatycznych powinni zakładać, że nie będą mieli trudności w zdobyciu pracy? Czy mogą pozwolić sobie na brak zainteresowania programami stażowymi organizowanymi przez pracodawców? Niestety, nie. Oto korzyści wynikające z uczestniczenia w tego typu programach:

- Poznajemy firmę, która nas interesuje.

- Zdobywamy kompetencje szczególnie cenne dla pracodawców.

- Budujemy swoje doświadczenie zawodowe i uzupełniamy wiedzę.

- Tworzymy pozytywny wizerunek swojej osoby.

- Praktyki i staże stanowią pierwszy etap rekrutacji.

Poznajemy firmę, która nas interesuje

Pracodawcy cenią osoby, które świadomie wybierają ich firmę, zdobywają wiedzę na jej temat i podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą uargumentować, dlaczego praca właśnie w tej organizacji jest dla nich ważna. Dlatego poleca się przemyślany i świadomy wybór firmy, do której aplikujemy. Warto śledzić programy stażowe i konkursy organizowane przez takie organizacje. Jednocześnie tylko pracując w ramach danej firny, jesteśmy w stanie nabrać przekonania, czy jest to środowisko i kultura pracy odpowiadające naszym preferencjom. Dlatego odbywając praktyki, z jednej strony zwiększamy swoje szanse na zatrudnienie, a z drugiej strony unikamy błędnych decyzji zawodowych.

Zdobywamy kompetencje cenne dla pracodawców

Praktyki to nie jest czas parzenia kawy, wielu pracodawców podkreśla, że praktykanci owszem, parzą kawę, ale tylko dla siebie. Firmy, przygotowując program praktyk, dbają, aby dana osoba pracowała przy realnych projektach, stykała się codziennymi problemami i sukcesami. Uczestnictwo w grupie projektowej uczy przede wszystkich pracy w zespole, rozwija umiejętności komunikacyjne, poszukiwania rozwiązań i działania pod presją czasu. Ponadto pozwala na ustrukturyzowanie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie.

Budujemy doświadczenie zawodowe i uzupełniamy wiedzę

Udział w programach praktyk czy staży jest nie tylko świetnym punktem w każdym CV, ale również świadczy o tym, że osoba, które je odbyła, wie, jak wygląda realna praca i tym samym szybciej odnajdzie się w środowisku biznesowym. Praktykant ma również możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i kompetencji oraz uzupełnienia ewentualnych braków. Studia nie wyczerpują całej tematyki zagadnień IT, także dopiero realna praca pozwala na sprawdzenie użyteczności technologii, uczy współpracy z biznesem. Ponadto praktyki w środowisku międzynarodowym dają szansę na poznanie globalnych procesów i są okazją do szlifowania znajomości języków obcych.

Tworzymy pozytywny wizerunek swojej osoby

Pracodawcy cenią kandydatów wykazujących się proaktywnością. Udział w praktykach wzmacnia wizerunek danej osoby jako pełnej inicjatywy, pracowitej, ciekawej, z pasją, takiej, która zna swoje mocne i słabe strony oraz ma jasną wizję kariery. "Puste" CV z góry są odrzucane. Samo wykształcenie nie wyróżnia nas jako kandydata na rynku pracy. Nawet jeżeli znajdziemy zatrudnienie, etaty w topowych firmach z reguły będą już zajęte przez osoby proaktywne.

Praktyki i staże to pierwszy etap rekrutacji

Organizacja praktyk studenckich jest dla pracodawców okazją do sprawdzenia jego uczestników w celu wyłonienia przyszłych pracowników. Wiele osób, po odbyciu programu, jeżeli wykaże się odpowiednimi kompetencjami, otrzymuje oferty pracy.

Praktyki i staże są polecane każdej osobie, która pragnie świadomie decydować o swojej karierze zawodowej. To najlepszy sposób budowania wiedzy o rynku pracy, podwyższania kwalifikacji, a przede wszystkim zwiększenia szans na wymarzoną pracę.

Agnieszka Jurkowska jest managerem Dywizji IT w firmie rekrutacyjnej Hays Poland.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200