Zbiory biblioteczne końca XX wieku

INSPEC to organizacja przy The Institution of Electrical Engineers (IEE) w Wielkiej Brytanii, zajmująca się dostarczaniem informacji naukowo-technicznej w czterech obszarach wiedzy: * fizyce; * elektrotechnice, elektronice i telekomunikacji; * automatyce i komputeryzacji; * informatyce.

INSPEC to organizacja przy The Institution of Electrical Engineers (IEE) w Wielkiej Brytanii, zajmująca się dostarczaniem informacji naukowo-technicznej w czterech obszarach wiedzy:

* fizyce; * elektrotechnice, elektronice i telekomunikacji; * automatyce i komputeryzacji; * informatyce.

Sztab fachowców z INSPEC utworzył bazę danych składającą się z 4 mln publikacji i powiększaną corocznie o 250 tys. rekordów. Materiałem źródłowym jest 4 tys. technicznych i naukowych periodyków, koło tysiąca sprawozdań z konferencji, książki, raporty i rozprawy naukowe z całego świata. Baza danych INSPEC-u może być przeszukiwana przy użyciu jednego z dziewięciu terminali (cztery w Europie, cztery w Płn.Ameryce, jeden na Tajwanie) via modemy i publiczną sieć telefoniczną z większości krajów na świecie. Poza tym korzystając z bazy danych Inspec wydaje pewną liczbą publikacji, w tym periodyki ze streszczeniami (abstraktami) jak np. Physics Abstracts.

W bieżącym roku Inspec razem z UMI (University Microfilms International, Michigan,USA) rozpoczęły sukskrypcję baz danych INSPEC-u na dyskach CD-ROM. Są one wydawane w trzech podgrupach;

* pełna baza danych (INSPEC Ondisc); * baza danych - fizyka (INSPEC - Physics Ondisc); * baza danych - elektronika, elektrotechnika, automatyka, komputeryzacja, informatyka (INSPEC - Electronics & Computing Ondisc).

Aktualnie dostępne są dyski CD-ROM z bazami danych od 1989 r., przy czym jeden dysk zawiera jednoroczną bazę danych. Od tej chwili bazy danych INSPEC-u mogą być przeglądane przy użyciu komputerów typu PC IBM posiadających stację dysków CD-ROM. Przeszukiwanie baz danych odbywa się przy pomocy oprogramowania ProQuest opracowanego w UMI. Program ProQuest może być zainstalowany na komputerze IBM typu XT, AT, 386 lub PS/2, z 640 kB RAM (530 zajmuje ProQuest), z obszarem 4 MB na twardym dysku, z DOS-em 3.1 lub wyżej, ze stacjami FDD i CD-ROM, przy czym ta ostatnia ma używać Microsoft CD-ROM extensions v.2.1 lub wyżej. Nowi sukskrybenci bazy INSPEC otrzymują dyski za dwa lata wstecz i dysk - na rok bieżący - który jest uaktualniany co kwartał. Koszt subskrypcji dysków z pełną bazę danych wynosi 7500 USD rocznie lub 3500 USD dla dotychczasowych odbiorców trzech drukowanych Abstract Journals. Koszt subskrypcji bazy INSPEC Physics wynosi 4500 USD dla nowych i 2100 USD dla prenumerujących do tej pory Physics Abstracts. Tyle samo kosztuje trzecia subskrypcja.

Niezależnie od powyższego przedsięwzięcia IEE, UMI oraz IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers, USA) rozpoczynają wydawanie dysków CD-ROM "IPO" (akronim od IEEE/IEE Publications Ondisc) z zawartością pełnych stron wszystkich wydań 80 periodyków, 500 norm, 360 sprawozdań z konferencji naukowo-badawczych wydawanych przez IEEE (USA) i IEE (UK) od roku 1988. Dostarczany na wstępie zestaw CD- ROM-ów zawiera blisko pół miliona przeskanowanych stron, uzupełnianych co miesiąc o 15 000 stron. Koszt rocznej prenumeraty dysków z IPO został ustalony na 28000 USD przy zachowaniu pewnych zniżek dla dotychczasowych subskrybentów publikacji IEE i IEEE.


TOP 200