Zbadać potrzeby e-społeczeństwa

Krajowy Koordynator programu IDA (Interchange of Data between Administrations) oraz eGov.pl poprowadzą w Polsce akcję konsultacyjną na temat pożądanych przez polskich obywateli i firmy usług, jakie powinien świadczyć eGoverment.

Serwis eGov.pl wraz z Krajowym Koordynatorem programu IDA (Interchange of Data between Administrations) prowadzi akcję nt. rozwijającej się w ramach Unii Europejskiej inicjatywy konsultacyjnej „Pan-european Goverment e-services”. Na stronach serwisu eGov.pl umieszczono ankietę, której celem jest zbadanie potrzeb obywateli i organizacji gospodarczych w zakresie usług online, które mają być świadczone przez rządy krajów Unii Europejskiej (docelowo obejmuje to również Polskę).

O przeprowadzeniu otwartej akcji konsultacyjnej zadecydowała Komisja Europejska, która wcześniej określiła podstawowe cele i założenia eGoverment. Realizację powierzono zespołowi programu IDA II. Program jest jednym z elementów planu eEurope oraz przygotowywanego planu eEurope 2005 (kontynuacji inicjatywy eEurope w realiach Unii rozszerzonej o kraje kandydujące). Do udziału w akcji zaproszono także kraje kandydujące - w tym Polskę, która w najbliższym czasie przystąpi do udziału w programie IDA. Program zatem obejmie polskich obywateli i polskie firmy, a w jego realizacji będą uczestniczyć polskie instytucje. Z czasem nasze instytucje będą zobligowane do świadczenia obywatelom innych krajów UE usług w taki sam sposób jak inne kraje Unii polskim podmiotom.

Rozwój usług eGoverment jest jednym z 20 obszarów planu eEurope. Systemy realizujące takie usługi (kierowane do odbiorców lokalnych) funkcjonują już w niektórych krajach Unii Europejskiej. Są to np. serwisy automatyzujące pobór podatków we Włoszech, rejestrację firm w Portugalii czy irlandzki portal dokumentów osobistych.

Wyniki ankiety będą omówione na konferencji „Pan-European eGoverment”, która odbędzie się 19-20 września w Brukseli. Wypracowany komunikat Komisji Europejskiej ustali zakres kontynuacji programu IDA na lata 2003-2004, a także szczegóły planu eEurope 2005.


TOP 200