Zawsze profesjonalne raporty

Pakiety Seagate Crystal Reports i Crystal Info pozwalają na stworzenie systemu obiegu dokumentów zawierających informacje z bazy danych.

Pakiety Seagate Crystal Reports i Crystal Info pozwalają na stworzenie systemu obiegu dokumentów zawierających informacje z bazy danych.

Tworzenie raportów nie jest zajęciem najbardziej zajmującym w świecie informatyki profesjonalnej, ale w wielu zastosowaniach bazodanowych to właśnie raporty stanowią podstawę sukcesu aplikacji.

Niedawno do zadowolenia użytkownika wystarczało, że w raporcie można było wydrukować jednym rodzajem czcionki kolumny liczb ustawione jako tako pionowo. Współczesne narzędzia do opracowania raportów to wyrafinowane programy publikacyjne, pozwalające na przygotowanie raportów ładnie skomponowanych graficznie, wydrukowanych za pomocą całego arsenału środków dostępnych w środowisku Windows lub rozpowszechnianych w postaci stron HTML. Nowe narzędzia do raportowania pozwalają na korzystanie z danych zawartych w wielu różnych systemach baz danych , plikach tekstowych, plikach dziennika baz danych oraz w bazach danych na biurko.

Seagate Crystal Reports 5.0

Pakiet Crystal Reports (dawniej firmy Crystal, obecnie firmy Seagate) zawsze prowadził podwójne życie: służył zarówno użytkownikom końcowym do tworzenia raportów ad hoc, jak i programistom do przygotowania zestawów gotowych raportów nadających się do użycia w każdej chwili, bez potrzeby zastanawiania się nad właściwościami narzędzia. Te cechy zostały także zachowane w nowej wersji Crystal Reports 5.0 i Crystal Reports Professional 5.0, dostępnych w wersji 16-bitowej dla Windows 3.x i w wersji 32-bitowej dla Windows NT i Windows 95.

Crystal Reports 5.0 rozpoznaje wszystkie raporty przygotowane za pomocą poprzednich wersji, ale zawiera wiele usprawnień w zakresie tworzenia złożonych raportów z wieloma subraportami, obiektami tekstowymi, możliwością tworzenia raportów w różnych formatach, predefiniowanymi stylami prezentowania raportu i in.

W raportach przygotowanych za pomocą Crystal Reports można korzystać z baz danych na biurko (Btrieve, dBase, Clipper, FoxPro, Access, Paradox); wersja Professional zawiera rodzimy dostęp (lub z pomocą dostarczonych sterowników ODBC) do wielu baz danych SQL (Gupta SQLBase, Informix, IBM DB2/2, Lotus Notes 3.x, Microsoft SQL Server, Sybase SQL Server 10 i 11 oraz Oracle 6.x i 7.x). Za pomocą ODBC (sterowniki trzeba jednak zakupić oddzielnie np. od firmy Intersolv) można także dostawać się do baz CA-OpenIngres, Lotus Notes 4.x, Sybase SQLAnywhere.

Opracowanie raportu

Podstawę Crystal Reports stanowi moduł projektowania raportów współpracujący z modułem do ich uruchamiania Report Engine.

Przygotowanie raportu za pomocą modułu projektowania Report Designer jest wspomagane przez eksperta Reports Expert. Report Designer pozwala na opracowanie raportu o dowolnej postaci, którą można wielokrotnie modyfikować (w poprzednich wersjach Crystal Reports moduł projektowania można było wywołać tylko raz na początku procesu opracowania), zależnie od wymagań użytkownika, charakteru prezentowanych danych, sposobu sortowania i in. Do raportu, oprócz danych z bazy, formatowanych w różnych postaciach (łącznie z wieloma subraportami korzystającymi z danych z różnych tabel bazy), można włączać pola tekstowe i elementy graficzne.

Pola tekstowe (z automatycznym zawijaniem tekstu na końcu pola) pozwalają na takie przygotowanie raportu, że może on służyć jako gotowy list czy sprawozdanie z zawsze aktualnymi danymi. Crystal Reports umożliwia przygotowanie raportów w postaci plików Worda, Excela lub w postaci stron HTML do rozpowszechniania w Internecie/intranecie.

Po opracowaniu raport podlega procesowi kompilacji i jest w takiej postaci rozpowszechniany do użytku. Użytkownik może jednak przekazywać do raportu parametry pozwalające na pobieranie z bazy nowych danych. Jeśli np. w polu wybierania wstawi się {?Miasto} to przy uruchamianiu raport wyświetla okienko dialogowe wymagające od użytkownika podania nazwy miasta do wybierania danych z bazy. Podobnie postępuje się z innymi parametrami.

Program Crystal Reports ma wbudowany język definiowania makro pozwalający na efektywne formatowanie raportów i tworzenie dodatkowych funkcji. Pozwala np. określić, że pole w raporcie ma być wyświetlone na czerwono lub z podkreśleniem jeśli zawiera liczby ujemne.


TOP 200