Zastrzyk kapitału

Fundusz Advent International przejmie 55% udziałów firmy Hogart. Przeznaczy 10 mln USD na rozwój warszawskiej firmy, w tym na przejęcia innych spółek.

Fundusz Advent International przejmie 55% udziałów firmy Hogart. Przeznaczy 10 mln USD na rozwój warszawskiej firmy, w tym na przejęcia innych spółek.

Inwestycja poczyniona przez Advent International ma w pierwszej kolejności umożliwić Hogartowi rozwinięcie działalności usługowej i doradczej. Według kierownictwa firmy, strategicznym celem na najbliższe lata jest poszerzenie oferty usług związanych z wdrożeniami systemów klasy MRP II/ERP o rozwiązania, takie jak obsługa łańcucha dostaw i relacji z klientami (Supply Chain Management) i (Customer Resource Management). Hogart inwestuje też w dział zajmujący się tworzeniem hurtowni danych. Zamierza również rozwinąć dział doradztwa z zakresu rozwiązań handlu elektronicznego. Planowane jest także rozszerzenie doradztwa o zagadnienia związane z zarządzaniem procesem pracy i wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Wspólnie z amerykańską firmą ADP została utworzona spółka HPP (Hogart Przetwarzanie Płac), specjalizująca się w outsourcingu przetwarzania danych kadrowo-płacowych. Pierwszym klientem HPP jest sieć supermarketów zatrudniająca ok. 5 tys. osób.

Nie wszystko Hogart zamierza robić samodzielnie. Część z 10 mln USD, które Advent ma przeznaczyć na rozwój Hogarta, zostanie wydana na przejęcia kapitałowe. "Już rozmawiamy z firmami, w które chcemy zainwestować lub przejąć w całości" - mówi Janusz Fortuna, wiceprezes firmy Hogart. Nie chciał jednak podać szczegółów dotyczących profilu firm, którymi Hogart jest zainteresowany.

Hogart oferuje usługi związane z projektowaniem systemów obiegu informacji, reorganizacją wybranych procesów w przedsiębiorstwie, wyborem oprogramowania wspomagającego zarządzanie i pomoc przy wdrażaniu. Spółka sprzedaje w Polsce trzy systemy: JDEdwards, Sun Systems i Fourth Shift. W skład Grupy Hogart wchodzą: Hogart, Normax i Hogart Przetwarzanie Płac.

Advent specjalizuje się w inwestycjach typu private equity. Jego partnerami w transakcji z Hogartem był fundusz kategorii venture capital Copernicus Capital Management i holenderski bank FMO. Firmy nie podały wartości transakcji. Advent zainwestował dotychczas w Polsce w trzy firmy: Internet Securities, Euronet i @Entertainment. Jak zapewniają przedstawiciele funduszu, inwestycja w Hogart nie jest ostatnią w Polsce.


TOP 200