Zarządzanie zmianami wprowadzanymi do sieci SAN

Większość problemów występujących w sieciach SAN (w tym takich, które są najtrudniejsze do rozwiązania) powstaje po tym, gdy do sieci SAN wprowadzono jakieś zmiany. Zmiany takie często generują błędy, które jest trudno zinterpretować.

Większość problemów występujących w sieciach SAN (w tym takich, które są najtrudniejsze do rozwiązania) powstaje po tym, gdy do sieci SAN wprowadzono jakieś zmiany. Zmiany takie często generują błędy, które jest trudno zinterpretować.

Jakie to mogą być zmiany? Ktoś przez pomyłkę (bez wiedzy administratora) odłączył jakiś kabel lub zdefiniował błędnie parametr LUN (Logical Unit Number) podczas rekonfigurowania pamięci masowych czy tworzenia nowego wolumenu.

Ratunkiem może być oprogramowanie zarządzające zmianami wprowadzanymi do sieci SAN, które śledzi je, analizuje i pomaga wykrywać błędy - i to zarówno podczas modyfikowania środowiska SAN, jak i w czasie normalnej pracy sieci SAN. Administrator może wtedy szybko reagować na różne nieprawidłowości i reperować sieć, tak aby świadczyła ona usługi bez zbędnych przerw. Decydując się na takie rozwiązania (oprogramowanie, które sprawuje automatycznie pieczę nad zmianami wprowadzanymi do sieci SAN), firma ma gwarancję, że podsystemy pamięci masowych będą pracować absolutnie niezawodnie.

Zarządzanie zmianami wprowadzanymi do sieci SAN

Zarządzanie zmianami w sieci SAN

Aby sprawdzić poprawność zmian wprowadzanych do poszczególnych części (stref) sieci SAN, administrator musi porównywać ze sobą różne dane i często je poprawiać. Są to dane dotyczące różnych elementów środowiska: adapterów HBA (Host Bus Adapter), masek konfigurujących środowisko sieciowe czy baz danych zawierających informacje o poszczególnych strefach (zone). Wynik jest taki, że administrator traci mnóstwo czasu na takie czynności i nigdy nie ma pewności czy nie pominął jakiegoś szczegółu i nie popełnił błędu. Jest to naprawdę trudny problem, z którym może sobie poradzić oprogramowanie zarządzające na bieżąco zmianami wprowadzanymi do sieci SAN.

Oprogramowanie takie składa się z serwera i graficznego interfejsu (GUI) klienta, który można zainstalować na różnych komputerach. Logika serwera zawiera kilka motorów: motor analizujący wpływ zmian na wydajność sieci, motor identyfikujący zmiany oraz motor korelowania ścieżek.

Oprogramowanie tworzy najpierw podstawową mapę całego środowiska SAN i zapisuje ją w specjalnym repozytorium. Mapa zawiera informacje opisujące wszystkie elementy sieci SAN: fizyczne urządzenia, kable, logiczne ścieżki dostępu do danych i zależności występujące między poszczególnymi elementami sieci (pamięciami masowymi, serwerami i przełącznikami). Serwer komunikuje się cały czas z wszystkimi urządzeniami SAN i analizuje bez przerwy topologię sieci. Oprogramowanie odnotowuje na bieżąco wszystkie zmiany wprowadzane do środowiska i koreluje natychmiast topologię sieci, generując następnie aktualną mapę sieci SAN, zaznaczając na niej ścieżki dostępu do danych.

Motor analizujący wpływ zmian na wydajność sieci pracuje w trybie online, czyli dostarcza administratorowi od razu raporty i porady sugerujące, czy dana zmiana nie pogorszy warunków pracy sieci. Jest to możliwe dzięki temu, że motor uruchamia testy, które sprawdzają przepustowość ścieżek transportujących dane zapewniające urządzeniom połączenia end-to-end.

Motor identyfikujący zmiany jest odpowiedzialny za ich zapisywanie i udostępnianie administratorowi. Motor korelowania ścieżek poprawia mechanizmy bezpieczeństwa i aktualizuje topologię, generując następnie listę zawierającą wszystkie ścieżki dostępu do danych.

Wszystkie trzy motory zarządzają kompleksowo środowiskiem SAN, udostępniając administratorowi komplet niezbędnych informacji o zasadach biznesowych, autoryzowanych i nieautoryzowanych ścieżkach, zastosowanych mechanizmach nadmiarowości, strefach, numerach LUN oraz klastrach. Administrator ma wtedy spójny obraz całej sieci SAN i może nią efektywnie zarządzać.

Gdy w sieci wystąpi jakiś problem, oprogramowanie generuje alarm i wysyła go bezzwłocznie do administratora (używając np. do tego celu wiadomości e-mail lub systemu SNMP), dołączając od razu swoją interpretację błędu oraz doradzając, jak naprawić problem. Dlatego administrator może od razu przystąpić do usuwania błędu, tak aby sieć SAN mogła bez zakłóceń pracować.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200