Zarządzanie na czas

Wrocławski Time Management Consulting oferuje systemy wspomagające wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO.

Wrocławski Time Management Consulting oferuje systemy wspomagające wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO.

Time Management Consulting (TMC) z Wrocławia oferuje od niedawna polską wersję oprogramowania Quality Management System (QMS), stworzoną przez niemiecką firmę m+s Elektronik. Aplikacja przeznaczona dla platformy Lotus Notes/Domino ma ułatwić wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normami ISO 9000. Kierownictwo firmy liczy również, że w Polsce pojawi się większe zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe, które zamierza oferować TMC.

ISO na eksport

"Posiadanie certyfikatu ISO stanie się w najbliższym czasie dla polskich firm koniecznością. Jego wdrożenie będzie niezbędne, jeśli będą one chciały eksportować swoje produkty i konkurować na rynkach zachodnich" - mówi Marek Zegartowski, właściciel Time Management Consulting.

Zastosowanie systemu QMS pozwala na zarządzanie dokumentacją konieczną przy wdrażaniu, a następnie utrzymywaniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normami ISO. Aplikacja umożliwia pracę zespołową zajmujących się tym projektem osób, a kierownictwu firmy - stałą kontrolę przebiegu wdrażania poszczególnych procedur. "Największe zainteresowanie QMS wzbudził wśród firm zagranicznych działających na terenie Polski" - mówi Marek Zegartowski. "Przedsiębiorstwa polskie odstraszają koszty wdrożenia systemu ISO" - dodaje.

TMC zamierza rozszerzyć ofertę w taki sposób, aby mogły z niej skorzystać także małe firmy. Dzisiaj główną barierę pozyskania tego typu klientów stanowi koszt projektu. Kierownictwo TMC wiąże duże nadzieje z wykorzystaniem darmowego systemu operacyjnego Linux, jako platformy do systemów wspomagania zarządzania jakością.

Oczko w głowie

Firma TMC powstała w 1994 r., a jej główną siedzibą jest Berlin. W kwietniu tego roku firma rozpoczęła działalność w Polsce. Obejmuje ona kilka obszarów, z czego tylko jeden jest związany z informatyką (tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych). Time Management Consulting oferuje także usługi dotyczące wdrażania nowoczesnych metod i technik zarządzania oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy firmami w Polsce i za granicą.

Klasycznym konsultingiem zajmuje się przede wszystkim berlińska część Time Management Consulting, natomiast biuro we Wrocławiu koncentruje się na informatyce. "Jest i pozostanie ona naszym oczkiem w głowie. Żadna firma nie może dzisiaj funkcjonować bez odpowiednich narzędzi informatycznych" - zapewnia Marek Zegartowski.

Jako najważniejszy cel, kierownictwo TMC wskazuje zdobycie w Polsce pozycji lidera na rynku rozwiązań opartych na platformie Lotus Notes/Domino, wykorzystywanej do budowy systemów do pracy grupowej. W ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia działalności wrocławska firma stworzyła cztery aplikacje: Centrum Dokumentów, Centrum Kontaktów, Centrum Procedur i Sklep Internetowy e-shop. Wszystkie pracują właśnie na platformie Lotus Notes/Domino. Według przedstawicieli Time Management Consulting, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się ostatnie z tych rozwiązań.


TOP 200