Zarządzanie komputerami PC

Desktop Management Interface (DMI) jest specyfikacją standardu, który umożliwia programową kontrolę oraz zarządzanie konfiguracją komputerów, ich wyposażenia i urządzeń peryferyjnych.

Desktop Management Interface (DMI) jest specyfikacją standardu, który umożliwia programową kontrolę oraz zarządzanie konfiguracją komputerów, ich wyposażenia i urządzeń peryferyjnych.

Coraz więcej producentów oferuje modele sprzętu - komputery, drukarki czy karty zgodne ze specyfikacją DMI - tzw. DMI-Ready. Oznacza to, że użytkownik nie musi sprawdzać dokumentacji, indywidualnie ustawiać odpowiednich parametrów elementów sprzętu oraz instalowanego oprogramowania - mogą to wykonać programy zarządzające. DMI jest dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla administratorów sieci lokalnych, w których jest zainstalowanych wiele różnych komputerów, urządzeń peryferyjnych, systemów operacyjnych i aplikacji, mająctch odmienne charakterystyki i wymagających różnych sposobów konfigurowania.

Efektywne wykorzystanie DMI wymaga zastosowania zgodnych z tym standardem elementów sprzętowych, udostępniających szczegółowe informacje o parametrach urządzeń, numerach wersji, pamięci systemu, typach wyświetlaczy, modemów, oraz użytkowym itp. Obecnie coraz więcej producentów przystosowuje swoje produkty do tego standardu - np. ok. 25% dostępnego na rynku oprogramowania zarządzającego jest już zgodne z DMI. Podstawowe zalety DMI to ułatwienie inwentaryzacji, zarządzania zasobami, przeprowadzania upgrade'u oprogramowania, zwiększenie zabezpieczenia danych oraz sieci lokalnej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztu obsługi komputera lub sieci lokalnej.


TOP 200