Zarządzanie infrastrukturą fizyczną

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym sukces każdej firmy zależy od tego, czy system IT jest w stanie zapewnić użytkownikom niezawodny dostęp do informacji i komunikacji. Corocznie wydawane są ogromne środki na narzędzia, dzięki którym menedżerowie IT mogą lepiej monitorować stan sieci, zarządzać ich elementami, planować i realizować wyznaczone zadania, a także rozwiązywać pojawiające się problemy.

Wzrost kosztów energii to kolejny powód, dla którego wdrażane są kompleksowe i inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą fizyczną, dostarczające operatorom centrów danych informacji niezbędnych do projektowania, monitorowania i obsługi tej infrastruktury.

Zarządzanie infrastrukturą fizyczną

Wykres sprawności dla typowego centrum danych

Do zarządzania centrum przetwarzania danych czy serwerownią wykorzystuje się najczęściej dedykowane oprogramowanie dla poszczególnych grup urządzeń (systemy IT, zarządzanie budynkiem). Różnice między poszczególnymi systemami muszą być, oczywiście, uwzględniane już we wstępnej fazie opracowywania zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną. Podczas tworzenia systemu do zarządzania infrastrukturą fizyczną systemu IT głównym problemem jest wymiana informacji między różnymi systemami zarządzania, często opartymi na różnych architekturach, w sposób umożliwiający ich spójne przetwarzanie.

Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą fizyczną powinno dostarczać informacji już na poziomie pojedynczej jednostki struktury systemu (np. szafy), aby zapewnić niezawodne działanie sprzętu IT.

Niezwykle ważne jest monitorowanie zarówno wszystkich kluczowych urządzeń należących do warstwy infrastruktury, jak i parametrów środowiskowych.

Monitorowanie urządzeń, takich jak: przełączniki źródeł zasilania, zasilacze UPS i urządzenia klimatyzacyjne - jest dość często stosowane. Znacznie rzadziej monitoruje się parametry poszczególnych obwodów i warunki środowiskowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200