Zarządzanie bazami NDS

NetPro Computing Inc. wprowadził na rynek narzędzie służące do monitorowania oraz wykrywania i usuwania usterek w usługach katalogowych NetWare Directory Services (NDS) firmy Novell.

NetPro Computing Inc. wprowadził na rynek narzędzie służące do monitorowania oraz wykrywania i usuwania usterek w usługach katalogowych NetWare Directory Services (NDS) firmy Novell.

DS Expert for NetWare 4.1 monitoruje partycje NDS i repliki baz danych umożliwiając administratorowi zarządzanie jedną, spójną bazą NDS wspólną dla wielu serwerów NetWare.

"Chociaż użytkownicy widzą dane NDS jako jedną logiczną strukturę katalogów, to w rzeczywistości dane te przechowywane są w wydzielonych podsekcjach znajdujących się na różnych serwerach. DS Expert używa jedynie replik tych danych" - informuje Jason Lamb, kierownik ds. produktów w DS Experts.

Dzięki rozbiciu bazy na mniejsze części komunikacja między katalogami sprowadzona zostaje do minimum, a kopie zreplikowanych danych zapewniają możliwość prostego odtworzenia katalogów NDS w przypadku uszkodzenia bazy na jednym z serwerów.

Narzędzie Partition View umożliwia użytkownikom przeglądanie katalogów na poszczególnych serwerach i odnajdywanie niezgodności lub braków w zawartych w nich danych. W wypadku, gdy na którymś z serwerów znajdują się nieaktualne dane lub też jeden serwer przechowuje zbyt dużą ilość replik, specjalny program o nazwie Partition Alert powiadamia o tym fakcie administratora.

DS Expert umieszcza swoich "agentów" na każdym z serwerów NetWare. Przesyłają oni aktualne dane o stanie tych serwerów do specjalnego programu monitorującego stan katalogów NDS zainstalowanego na jednym z serwerów. Dzięki temu programowi oraz prostemu w obsłudze graficznemu interfejsowi Windows, administrator sieci ma bezpośrednio dostęp do katalogów NDS wszystkich serwerów NetWare będących pod jego kontrolą.

DS Expert Starter Kit, z okienkowym interfejsem użytkownika, dwoma "agentami" i programem monitorującym działanie agentów kosztuje 1299 USD. Cena dodatkowego "agenta" dla kolejnego serwera NetWare to 499 USD. Producent dostępny jest pod numerem telefonu (602) 998 5008 w Stanach Zjednoczonych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200