Zarządzanie a'la Compaq

Compaq prowadzi swoją politykę kadrową przestrzegając zasady open management, czyli zarządzania otwartego, co umożliwia wszystkim pracownikom wywieranie bezpośredniego wpływu na działania przedsiębiorstwa. Pracownicy partycypują w sukcesie swojej firmy poprzez program nagród i premii.

Compaq prowadzi swoją politykę kadrową przestrzegając zasady open management, czyli zarządzania otwartego, co umożliwia wszystkim pracownikom wywieranie bezpośredniego wpływu na działania przedsiębiorstwa. Pracownicy partycypują w sukcesie swojej firmy poprzez program nagród i premii.

Compaq Computer Corporation otworzyła swój oddział w Polsce zaledwie kilka miesięcy temu, ale jej produkty są doskonale znane w naszym kraju od kilku lat. Założony w 1982 r. koncern osiągnął w 1993 r. obroty w wysokości 7,2 mld USD, co stanowi 75% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W czasie gdy na rynku komputerowym obserwuje się regres, wzrost jaki odnotował Compaq jest bezprecedensowy. Komputery osobiste i serwery ze znakiem Compaq sprzedawane są w ponad 100 krajach świata. Współpracujących z tą firmą partnerów handlowych na świecie jest ok. 21 tys. W stosunku do własnych pracowników, jak i współpracowników zagranicznych prowadzona jest w korporacji specjalna polityka kadrowa, która nazywa się open management, czyli zarządzanie otwarte. Szefowie korporacji uważają, że strategia ta jest jednym z podstawowych źródeł sukcesu firmy Compaq w różnych częściach świata.

Zarządzanie otwarte (open management) jest łatwe do zdefiniowania, ale niezwykle trudne w codziennej praktyce produkcyjno-handlowej. Jest to taki styl pracy, który umożliwia wszystkim pracownikom wywieranie bezpośredniego wpływu na działanie przedsiębiorstwa. Pracownicy biorą pełną odpowiedzialność za swój odcinek pracy i jakość produkowanych nie tylko przez siebie produktów. Mają obowiązek angażować się również w poprawianie usterek i błędów swoich kolegów, podwładnych i szefów. Identyfikować należy się z całą firmą, a nie tylko ze swoim stanowiskiem pracy - to zasada obowiązująca wszystkich, którzy mają jakikolwiek związek z działalnością produkcyjną, dystrybucyjną i handlową firmy Compaq. Swoje uwagi i wnioski pracownicy mogą zgłaszać zawsze i wszędzie, a specjalny system ich przepływu (w większości oczywiście komputerowy) gwarantuje, że trafią one szybko do odpowiedniego monitora.

Oprócz obowiązków istnieje też system premii i nagród, które stanowią materialny bodziec do pożądanych przez firmę zachowań. Wszyscy pracownicy partycypują w sukcesie swojej firmy pod względem finansowym. W ubiegłym roku tylko pracownicy etatowi Compaqa otrzymali 27 mln USD z tytułu premii i udziału w zyskach.

We wszystkich filiach Compaqa na świecie, a jest ich trzydzieści (Compaq Computer Poland w Warszawie był 29 filią korporacji na świecie) - obowiązuje zasada Kompleksowego Zarządzania Jakością (Total Quality Management). Kontrolerem jakości jest każdy pracownik, od montera na taśmie produkcyjnej do sprzedawcy w magazynie sklepowym. Każdy pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia zauważonej usterki, niezależnie od tego, kto ją spowodował. W strategii tej założono, że jakości produkcji, a szerzej nawet jakości pracy, nie da się skontrolować w specjalnym dziale kontroli jakości. Produktu o dobrej jakości należy wyprodukować, a jest tomożliwe tylko przy szeroko pojętej współpracy wszystkich członków zakładu pracy, firmy, korporacji itd. Za tą strategią kryje się ogromny kapitał zaufania i oczywiście kapitał wyasygnowany na nagrody dla najbardziej sumiennych i rzetelnych pracowników, ale to dzięki nim właśnie korporacja dzierży od dawna certyfikat ISO 9000 i uzyskała świadectwa wszystkich głównych międzynarodowych norm jakości. Jest też oficjalnym dostawcą dla rządu USA i Wspólnoty Europejskiej.

Skrupulatna selekcja kadr i sponsoring

Do tak założonej strategii Kompleksowego Zarządzania Jakością, powinna być dostosowana selekcja kadr przy przyjmowaniu do pracy i system okresowych ocen pracowników. Na ten temat dyrektor ds. administracyjno-finansowych Compaq Computer Poland, pani Małgorzata Wieniawska powiedziała:

Zatrudniamy mało osób, ale z najwyższymi kwalifikacjami i jak największą energią do skutecznego działania. W polskiej filii Compaqa pracuje zaledwie 5 osób, ale działamy tak, że wiele osób sądzi, iż nas tu jest cała armia. Przykładem jest dyrektor generalny i spiritus movens naszej firmy, pani Ewa Gajewska-Blaisdell, która wniosła do firmy swoje 15-letnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w amerykańskich firmach komputerowych, a swoją energią i pomysłami potrafi "zarazić" pozostałych. Dzięki temu notujemy wielokrotny wzrost sprzedaży z miesiąca na miesiąc i angażujemy się w wiele akcji społecznych dla środowiska warszawskiego oraz społeczeństwa polskiego".

W Stanach Zjednoczonych Compaq działa na rzecz społeczności lokalnych poprzez Compaq Computer Foundation, utworzoną w 1989 r. jako organizację non-profit. Celem tej organizacji jest działalność charytatywna na rzecz instytucji zajmujących się opieką zdrowotną, edukacją, sztuką i kulturą. W Polsce Compaq rozpoczął również działalność na rzecz Teatru Wielkiego w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych i kilku młodych artystów studiujących w polskich uczelniach artystycznych. Firma jest także jednym z wielu członków założycieli Fundacji "Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej", której celem jest zdobywanie funduszy na rzecz jednej z najstarszych i najbardziej renomowanych placówek medycznych w kraju.

Sponsorowanie kultury i sztuki oraz inwestycje na rzecz społeczności lokalnych jest również działalnością podnoszącą prestiż firmy i ściągającą do niej najwartościowsze jednostki. Oto co na ten temat mówi dyrektor generalny Compaq Computer Poland - Ewa Gajewska-Blaisdell:

Bez finansowego wsparcia wielkich firm, sztuka, sport, organizacje społeczne nie miałyby szans na przetrwanie. Pragnę jednak podkreślić, że korzyści z takiej pomocy odnoszą nie tylko społeczności lokalne. Wieloletnie doświadczenie Compaqa w tym zakresie świadczy, że są to korzyści obopólne. Kształtuje się wizerunek sponsora, jako firmy o wysokiej reputacji, godnej zaufania, troszczącej się o społeczność lokalną. Odbiorca, z drugiej strony, ma możliwość podjęcia konkretnych działań na jej rzecz. Popieranie inicjatyw obywatelskich jest istotnym elementem strategii firmy, dbamy jednak o to, by dobór partnera odbywał się na kryterium jakości. Compaq angażuje się jedynie z tymi, którzy charakteryzują się tym - by być najlepszymi w swojej dziedzinie i wytrwale dążą do tego, aby utrzymać swą dominującą pozycję.

Tak oto sponsorowanie sztuki, czy działanie na rzecz ochrony środowiska ma ścisły związek z wynikami ekonomicznymi Compaqa. Rok ubiegły, który dla przemysłu komputerowego nie był najlepszy, przyniósł tej korporacji wzrost obrotów aż o 75 %. Wartość sprzedaży rocznej w przeliczeniu na jednego pracownika wyniosła ok. 700 tys. USD. Jest to zdecydowanie najlepszy wynik wśród głównych producentów komputerów. Zasługi za nasze wyniki w 1993 r. należy przypisać wszystkim naszym pracownikom - powiedział Eckhard Pfeiffer, prezes i dyrektor generalny Compaq Computer Corporation.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200