Zarządzania serwerami (3) IBM Netfinity Manager

IBM ma w swojej ofercie wiele narzędzi służących do zarządzania produkowanymi przez siebie serwerami linii xServers (poprzednio Netfinity), które można uruchamiać pod sieciowymi systemami operacyjnymi Windows NT i NetWare, a ostatnio także Linux.

IBM ma w swojej ofercie wiele narzędzi służących do zarządzania produkowanymi przez siebie serwerami linii xServers (poprzednio Netfinity), które można uruchamiać pod sieciowymi systemami operacyjnymi Windows NT i NetWare, a ostatnio także Linux.

Zarządzania serwerami (3) IBM Netfinity Manager
Są to następujące produkty:

 • IBM Netfinity Manager

 • IBM Netfinity Director

 • ServerGuide

 • IBM Remote Supervisor Adapter

 • UM Server Extensions.

  Pakiet Netfinity Manager składa się z wielu narzędzi służących do zarządzania serwerami pracującymi w sieci komputerowej. Wykonują one różnorakie zadania, takie jak: inwentaryzacja zasobów zarządzanych systemów (tak warstwy sprzętowej, jak i oprogramowania), wykrywanie i lokalizowanie problemów trapiących serwery, generowanie alarmów (które są przekazywane administratorom), zdalne zarządzanie serwerami i monitorowanie ich pracy.

  Netfinity Director to oprogramowanie przeznaczone dla grup roboczych, składające się z serwera zarządzania opartego na stacji roboczej platformy Windows NT, konsoli Java i oprogramowania typu agent. Pakiet ten ma postać produktu aktualizującego oprogramowanie Netfinity Manager. Netfinity Director zawiera nowy interfejs i obsługuje kilka nowych standardów.

  Pakiety Netfinity Manager i Netfinity Director zawierają mechanizmy określane mianem PFA (Predictive Failure Analysis - programy analizujące pracę systemu i przewidujące potencjalne problemy). Programy takie monitorują pracę poszczególnych składników zarządzanego systemu i powiadamiają administratora o możliwości wystąpienia określonych problemów, nie czekając na moment, w którym dojdzie do awarii. Programy PFA są w stanie kontrolować następujące elementy zarządzanego systemu: dyski twarde, zasilacze, wentylatory, procesory i pamięć.

  ServerGuide to narzędzie służące do instalowania i konfigurowania systemów linii xServers. Posługując się tym narzędziem administrator może instalować serwery, systemy operacyjne i aplikacje. Pakiet ServerGuide bada system i określa automatycznie jego konfigurację, testuje sterowniki obsługujące poszczególne urządzenia serwera i jeśli jest to konieczne, aktualizuje oprogramowanie BIOS.

  Jak sama nazwa wskazuje, pakiet Remote Supervisor Adapterjest używany do zdalnego zarządzania serwerami. Administrator może zarządzać zdalnie serwerami wykorzystując sieć, do której system jest podłączony (tryb in-band; w ramach pasma), lub komunikować się z zarządzanym systemem przez modem (tryb out-of-band; poza pasmem). Jeśli pakiet stwierdzi, że z systemem dzieje się coś niedobrego, generuje określony alarm i wysyła wiadomość o zaistniałym problemie do administratora.

  Pakiet UM Server Extensions oferuje dodatkowe narzędzia, które pomagają administratorowi sprawować pieczę nad serwerem. Są to narzędzia identyfikujące wąskie gardła występujące w środowisku pracy serwera, narzędzia ułatwiające wykonywanie rutynowych zadań (takich jak planowanie różnych czynności konserwacyjnych i bieżąca eksploatacja serwera) oraz narzędzia monitorujące pracę podsystemów RAID i klastrów składających się z kilku serwerów. Narzędzia te pozwalają dodatkowo integrować pakiet Netfinity Director z nadrzędnymi platformami zarządzania, oferowanymi przez firmy Tivoli i Computer Associates, oraz z oprogramowaniem zarządzającym systemami i sieciami dostarczanym przez firmy Microsoft i Intel.

 • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200