Zarobki w branży IT w 2017 roku

W artykule przedstawiono analizę wynagrodzeń w polskiej branży IT na podstawie „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017”.

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem wynagrodzeń w polskiej gospodarce, a firmy informatyczne należą do czołówki w tym zakresie. Składa się na to kilka czynników: niż demograficzny, rozwój technologii informatycznych, niedobór wykwalifikowanych pracowników, wzrost popytu na pracę, niska stopa bezrobocia, a także społeczna presja na podnoszenie wynagrodzeń. W niniejszym artykule przedstawiono wynagrodzenia w branży IT na podstawie „Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017”.

Zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na kapitał firmy

W „Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017” stanowiska podzielono na kilka poziomów, w zależności od stopnia trudności pracy oraz kompetencji i doświadczenia pracowników. Dla każdego poziomu mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest wyższa w firmach zagranicznych niż w firmach polskich. Dla specjalistów różnica ta wynosi średnio 25%. Wykres 1 prezentuje mediany wynagrodzeń specjalistów z różnym poziomem doświadczania w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym.

Zobacz również:

  • Duże zwolnienia w Apple - ponad 600 osób opuszcza pokład
  • Zarobki w IT znacząco wzrosły
Zarobki w branży IT w 2017 roku

Wynagrodzenia w firmach o kapitale zagranicznym

Jak wskazano powyżej, wynagrodzenia w firmach zagranicznych są wyższe niż w polskich. Które stanowiska są zatem najlepiej opłacane? Poza programistami, o których mowa w dalszej części tekstu, najwyższe wynagrodzenia wśród specjalistów osiągają architekci systemowi. Nieznacznie mniej, bo ok. 12 tys. zł miesięcznie zarabiają starsi analitycy biznesowi oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa. Nieznacznie niższe stawki otrzymują administratorzy systemu, sieci oraz projektanci systemowi.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na formę zatrudnienia

Informatycy bardzo często wynagradzani są na podstawie innych umów niż umowa o pracę. Najmniej zarabiają pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Osoby współpracujące na podstawie kontraktu mają wyższe wynagrodzenia niż pracownicy zatrudnieni na innych umowach.

Informatycy bardzo często wynagradzani są na podstawie innych umów niż umowa o pracę. Wykres 2 przedstawia mediany wynagrodzeń specjalistów z uwzględnieniem rodzajów umów. Można zauważyć, że najmniej zarabiają pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie i umowę o dzieło. Może wynikać to z faktu, że ten typ umów najczęściej jest oferowany na początku kariery zawodowej (specjaliści młodsi i doświadczeni), więc zwykle są to osoby młode, zazwyczaj studenci, którym taka forma współpracy najbardziej odpowiada ze względu na elastyczne godziny pracy. Z kolei osoby współpracujące na podstawie kontraktu mają wyższe wynagrodzenia niż pracownicy zatrudnieni na innych umowach.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Programiści różnych języków

W „Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak” znajdują się dane o wynagrodzeniach m.in. programistów posługujących się językami C/C++, PHP, Python, pracujących w technologii .NET czy w Java. Na wykresie poniżej zaprezentowano, jakie wynagrodzenie otrzymują starsi programiści, czyli tacy, którzy posiadają duże doświadczenie w danej dziedzinie, wykonują skomplikowane zadania, a ich doświadczenie zawodowe to minimum trzy lata.

Najwyższe zarobki otrzymują starsi programiści pracujący w technologii JAVA – połowa z nich zarabia w przedziale od 9 500 do 12 200 zł. Niewiele mniej zarabiają starsi programiści C/C++, których zarobki mieszczą się w przedziale od 9 500 zł do 12 200 zł. Na trzecim miejscu znaleźli się programiści aplikacji mobilnych – połowa z nich otrzymuje wynagrodzenie od 8 000 do 13 500 zł.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Wynagrodzenia na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej

Poza wynagrodzeniami specjalistów w „Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak” znajdują się także stawki dla stanowisk zarządzających. Nie dziwi fakt, że wraz ze wzrostem szczebla organizacji rośnie wynagrodzenie. Osoby zarządzające małymi grupami informatyków – liderzy zespołów – zarabiają na poziomie 11 075 zł. Mediana stawek dla wyższych kierowników to 16 624 zł, a dla dyrektorów 22 758 zł. Przeciętne wynagrodzenie dyrektora generalnego w IT wynosi 33 816 zł.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Programiści pracujący w różnych województwach

Analizując wynagrodzenia programistów, warto przypomnieć, że zależą one również od lokalizacji firmy. Poniżej zaprezentowano medianę wynagrodzenia całkowitego starszych programistów w wybranych województwach.

Starsi programiści pracujący w województwie mazowieckim otrzymują wynagrodzenie 11 000 zł. Specjaliści zatrudnieni w województwie małopolskim zarabiają 1 200 zł mniej, a programiści z Pomorza otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8 500 zł.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Wynagrodzenia programistów a profil działalności firmy IT

W „Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT – 2017” podzielono firmy IT ze względu na profil działalności. Wyróżniono sektor finansowy, usługi i software. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują starsi programiści zatrudnieni w firmach IT działających w sektorze finansowym – połowa z nich otrzymuje wynagrodzenie większe niż 12 600 zł. Niewielkie różnice występują pomiędzy zatrudnionymi w firmach IT działających w sektorze usług (10 100 zł) i software (10 000 zł).

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Wynagrodzenia testerów oprogramowania

Poza główną grupą stanowisk związanych z tworzeniem oprogramowania w firmach z branży IT niezbędni są pracownicy zajmujący się weryfikacją poprawności kodu. Testerzy oprogramowania są „filtrem” pomiędzy programistami a finalnym użytkownikiem danego produktu. To testerzy starają się zidentyfikować błędy, tak aby nie wpływały one na użyteczność gotowego programu.

Na wykresie przedstawiono wynagrodzenia całkowite na czterech stanowiskach „testerskich”. W analizie tej uwzględniono tylko pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, bez podziału na poszczególne poziomy doświadczenia zawodowego.

Wynagrodzenia testerów oprogramowania różniły się w zależności od sposobu prowadzenia testów. Testerzy automatyczni w 2017 r. otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 7 683 zł, co jest wartością wyższą o 35% od wynagrodzeń testerów manualnych.

Awans z koordynatora zespołu testerów na kierownika wiązał się z podwyżką wynagrodzenia o 34%. Na niższym szczeblu zarządzania mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 10 000 zł, natomiast na średnim szczeblu 13 405 zł.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Wynagrodzenia całkowite testerów oprogramowania (automatycznych) o różnych poziomach doświadczenia

We wstępie artykułu wspomniano, że analizy w „Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT” prowadzone są dla pracowników z różnym poziomem doświadczenia zawodowego. Na wykresie 7 zaprezentowano mediany wynagrodzeń całkowitych dla testerów oprogramowania (automatycznych) o różnych poziomach doświadczenia.

Wynagrodzenia młodszych testerów oprogramowania (automatycznych) kształtowały się na poziomie 4 709 zł. 50% pracowników na stanowisku doświadczonego testera, otrzymywało wynagrodzenie wyższe niż 7 250 zł. Mediana wynagrodzeń całkowitych starszych testerów oprogramowania wyniosła 9 900 zł. Różnica pomiędzy medianą wynagrodzeń całkowitych na najniższym i najwyższym poziomie doświadczenia testera wynosi 110%.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Świadczenia dodatkowe

Wynagrodzenie to nie tylko świadczenia finansowe. Oferowanie benefitów to standard na polskim rynku pracy. Często pracodawcy wręcz prześcigają się we wdrażaniu luksusowych benefitów. Wysiłki te są doceniane: 82% pracowników z branży IT jest zadowolonych z oferowanych przez firmę świadczeń.

Zgodnie z koncepcją Total Rewards wynagrodzenie to nie tylko świadczenia finansowe. Oferowanie benefitów stało się już standardem na polskim rynku pracy, a szczególnie w branży IT. Firmy informatyczne dbają, by pakiet proponowanych przez nich świadczeń był bogaty. Często pracodawcy wręcz prześcigają się we wdrażaniu luksusowych benefitów. Wysiłki te są doceniane, bo 82% pracowników z branży IT jest zadowolonych z oferowanych przez firmę świadczeń.

Poza benefitami związanymi z elastycznym środowiskiem pracy najpopularniejszym świadczeniem oferowanym specjalistom IT przez pracodawców są karnety sportowe. Są one obecne praktycznie w każdej firmie uczestniczącej w badaniu. Innymi bardzo popularnymi świadczeniami są szkolenia zawodowe (92%), prywatna opieka medyczna (91%) oraz szkolenia językowe (77%). Połowa firm informatycznych oferuje dopłaty do nauki, a jedna trzecia dopłaca do wyżywienia pracowników. Ciągle rzadkimi benefitami wśród specjalistów IT pozostają akcje, dodatkowe płatne urlopy i dodatkowe programy emerytalne.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

Świadomość stawek u konkurencji

Poza samymi stawkami wynagrodzeń pytaliśmy firmy informatyczne o politykę wynagrodzeń. 48 organizacji stwierdziło, że płaci na porównywalnym poziomie. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że deficyt pracowników IT, a co za tym idzie, wzmożona konkurencja o pracownika w tej branży skutkują wyrównaniem płac na podobnych stanowiskach w różnych firmach.

Zarobki w branży IT w 2017 roku

O raporcie

Raport zawiera informacje o aktualnych stawkach wynagrodzeń na 93 stanowiskach z branży IT. Dane pochodzą z 87 firm z sektora IT. Badanie prowadzone było w okresie styczeń – maj 2017 r. Analizy przeprowadzono na podstawie metodologii Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe. Pełny raport można pobrać ze strony Wynagrodzenia.pl.

Źródło wykresów: Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2017.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200