Zaplecze informacyjno-statystyczne państwa

Trudno wyobrazić sobie podejmowanie racjonalnych decyzji bez kompleksowej analizy danych. Główny Urząd Statystyczny rozwija swoje systemy informacyjne, aby coraz lepiej realizować potrzeby zarówno publicznych, jak i prywatnych, odbiorców informacji statystycznej.

Główny Urząd Statystyczny to nie tylko centrala, ale i struktury terenowe we wszystkich województwach. To prawie 250 obszarów tematycznych, objętych procesami badawczymi, około pół tysiąca wydawnictw (w tym roczników, opracowań, analiz tematycznych), ponad 20 tys. informacji przygotowywanych w związku z indywidualnymi zapytaniami, 300 tys. informacji udzielonych telefonicznie, a także dedykowany Portal Sprawozdawczy i Statystyczny Portal Informacyjny GUS.

To potężna struktura, ogromne ilości danych, i ważna część Europejskiego Systemu Statystycznego.

Zobacz również:

  • Minister Edukacji i Nauki powołał pełnomocnika ds. transformacji cyfrowej
  • Intel stawia na współpracę z partnerami

System Informacyjny Statystyki Publicznej

Zaplecze informacyjno-statystyczne państwa

Konrad Cuch, wiceprezes GUS.

Główny Urząd Statystyczny nie mógłby funkcjonować bez wsparcia wydajnego narzędzia informatycznego. Narzędziem takim jest System Informacyjny Statystyki Publicznej.

Celem realizacji SISP było „stworzenie systemu, który będzie dostarczał informacji w sposób adekwatny do potrzeb użytkowników” informacji statystycznej - podkreślał Konrad Cuch, wiceprezes GUS. „Dużo uwagi poświęciliśmy aby udostępnić nasze zasoby. Prowadzimy również szereg działan promujących wykorzystanie danych, i udostępnianie dodatkowych usług, wspierających wykorzystanie informacji statystycznej."

SISP realizuje i prowadzi - oprócz ustawowo zdefiniowanych obowiązków sprawozdawczych - szereg formularzy elektronicznych o rozbudowanej funkcjonalności, oferujących integralność poszczególnych modułów systemu, możliwość jego personalizacji, a także walidacji i kontroli przekazywanych danych statystycznych.

Rozbudowa możliwości platformy SISP

W ramach SISP-2, będącego projektem rozwijającym możliwości SISP „nastąpiła pełna integracja REGON z rejestrami referencyjnymi. Nowe rozwiązania to m.in.: dostęp do zasobów gromadzonych w rejestrach, usługi sieciowe” - opowiadał Konrad Cuch.

Inne cele programu to: uproszczenie procedur administracyjnych w procesach obsługi obywateli i przedsiębiorców, usprawnienie i upowszechnienie elektronicznego dostępu do e-usług GUS, modernizacja systemu IT GUS w zakresie możliwości obsługi przekazywania zbiorów danych do Eurostatu, ONZ, OECD i innych organizacji międzynarodowych, a także zwiększenie roli systemu statystyki publicznej w infrastrukturze informacyjnej państwa w ramach projektu e-Statystyka.

Zaplecze informacyjno-statystyczne państwa

W ramach kolejnych usług, oferowanych przez rozbudowywany SISP, pojawił się System Monitorowania Rozwoju - portal dedykowany wsparciu procesów programowania i monitorowania polityk rozwoju i spójności na poziomie krajowym, ponadregionalnym, wojewódzkim oraz europejskim. Serwis ten udostępnia dokumenty strategiczne, informacje metodologiczne oraz różnorakie raporty i analizy tematyczne w tym zakresie.

Wiceprezes Cuch podkreślił, że „sposób prezentacji danych, a jednocześnie wsparcie tych informacji za pomocą metadanych oraz tematycznych analiz i raportów, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Widzimy, że systematycznie wzrasta zainteresowanie tym rozwiązaniem.” W 2014 serwis zgromadził ok. 120 tys. wejść.

System Monitorowania Rozwoju to "obecnie to ok. 1600 wskaźników - zarówno krajowych, jak i zagranicznych, - pozwalających na ocenę procesów w zakresie rozwoju” kraju.

Inny prowadzony przez GUS projekt to Portal Geostatyczny, umożliwiający prowadzenie analiz i prezentacji danych statystycznych w ujęciu przestrzennym. Serwis będzie sukcesywnie rozbudowywany w trakcie bieżącego roku.

Konrad Cuch: „w chwili obecnej Portal Geostatyczny posiada bogaty zasób informacji. Będziemy zwiększać użyteczność tego rozwiązania poprzez dalsze zwiększanie zakresu dostępnych danych, np. możliwość włączenia danych użytkownika do prowadzonych analiz, łączenie tych rozwiązań, czy też stosowanie urządzeń mobilnych i możliwość założenia dedykowanego profilu."

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200