Zapewnić kod wysokiej jakości

Pakiet CodeRover Caliper umożliwia testowanie zgodności kodu aplikacji ze standardami.

Pakiet CodeRover Caliper umożliwia testowanie zgodności kodu aplikacji ze standardami.

Firma Upspring Software opracowała pakiet narzędziowy CodeRover Caliper do testowania poziomu zgodności aplikacji ze standardami przemysłowymi ANSI i benchmarkami.

CodeRover Caliper generuje listę odstępstw od standardów, które można poprawić za pomocą oddzielnego pakietu narzędziowego CodeRover Browser (patrz str. 39). Korzystając ze wskazówek programu, można uniknąć najczęściej pojawiających się błędów w programach, ulepszając jakość kodu i aplikacji.

CodeRover Caliper współpracuje z CodeRover Browser. Narzędzia korzystają ze wspólnej bazy danych i tego samego interfejsu. Po stworzeniu bazy danych dla kodu aplikacji za pomocą CodeRover Browser, używa się jej również do oceny jakości aplikacji z wykorzystaniem Caliper.

Program generuje raporty w formie graficznej i tekstowej, uwzględniające pięć kategorii oceny jakości kodu pod względem: standardów programistycznych, struktury kodu, globalizacji, przenośności i metryki ze statystyką. Można zmieniać reguły ogólnej oceny jakości i wagi poszczególnych czynników. Caliper zawiera również wyszczególnienie wszystkich odstępstw od zadanych reguł. Producent zaleca cykliczne uruchamianie programu w miarę postępu prac, nie tylko po zakończeniu określonych etapów projektu.


TOP 200